Ondergrondse waterbuffer Spangen zorgt voor water om de grasmat van voetbalstadion Sparta te besproeien


Bij het Sparta stadion in Rotterdam wordt een ondergrondse waterbuffer gerealiseerd. Hierdoor krijgt de wijk Spangen minder snel te maken met wateroverlast wanneer het hard regent. Het stadion gebruikt het opgeslagen regenwater om de grasmat en beplanting te besproeien. Hierdoor hoeft de voetbalclub minder drinkwater te gebruiken. Bovenop de wateropvang komt een Cruyff Court waar de jeugd kan voetballen.

Het gehele parkeerterrein rondom het Sparta terrein, ongeveer 6.500 m², wordt aangesloten op de waterbuffer. De installatie bestaat uit een ondergrondse waterberging in de vorm van kratten met een opslagcapaciteit van ongeveer 1.000 m3 en een diepe bron in de bodem. Voor de opslag in de bodem passeert het water een bak met filterende beplanting. Het schone regenwater wordt later teruggewonnen uit de bodem voor het beregenen van het grasveld en de beplanting. Rotterdam past als eerste deze nieuwe technologie, die uit de glastuinbouw komt, toe in de stad.

Door de waterberging neemt de kans op wateroverlast in de wijk Spangen af en kan voetbalvereniging Sparta Rotterdam regenwater gebruiken voor het besproeien van het veld in plaats van drinkwater.

Kijk voor meer informatie op https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/waterbuffer-spangen/.

Leerpunten uit het project

Na de implementatie worden de ontwikkelingen gemonitord. De hydrologische, chemische en financiële impact van de waterbuffer wordt onderzocht. Er wordt dan gemeten hoeveel water er valt, hoeveel tot afvoer komt en hoeveel en hoe snel we dit kunnen bergen in de ondergrond. Vervolgens wordt gemeten wat er gebeurt met de kwaliteit van het water tijdens de zuiverende stappen, de ondergrondse opslag en bij de terugwinning voor gebruik. Heeft het water dan een goede en betrouwbare kwaliteit voor irrigatiewater en speelwater in bewoond gebied?

Tot slot wordt er gekeken naar wat de kosten zijn om het water op deze manier te verwerken en opnieuw te gebruiken, en hoe deze kosten zich verhouden tot de meer lineaire alternatieven? De resultaten zullen worden meegenomen bij toekomstige initiatieven.

Contactpersoon

Rob Zwinkels
Gemeente Rotterdam
rhj.zwinkels@Rotterdam.nl
06 204 254 62


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap Delfland, Johan Cruyff Foundation, Ministerie van Economische zaken, Evides Waterbedrijf & Voetbalclub Sparta Rotterdam
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast