Impactproject Hitte koelen en benutten


In de regio Utrecht hebben waterschap en gemeenten gezamenlijk een regionale kansenkaart laten maken voor thermische energie uit oppervlaktewater (TEO). Het project hitte koelen en benutten heeft als doel om de mogelijkheden van deze energiebron voor twee locaties in beeld te brengen door het uitwerken van concrete business cases. Een uitwerking in de Merwedekanaalzone in Utrecht en de wijk De Mossen in Houten laten zien dat het kan, dat het mag en dat het financieel aantrekkelijk is.

Oppervlaktewater als energiebron

Oppervlaktewater is een duurzame bron van warmte en koude en van groot potentieel belang in de energietransitie. Door warmte te winnen koelt het oppervlaktewater af. Daardoor draagt benutting van deze energiebron bij aan bestrijding van hittestress en het verbeteren van de waterkwaliteit zoals blauwalgenbestrijding. Onderstaande infographic laat zien hoe het principe van TEO werkt.

Warmte Smart polder EOW NL

Het kan, het mag en het is financieel aantrekkelijk

Het impactproject heeft twee concrete business cases uitgewerkt: de Merwedekanaalzone in Utrecht en de wijk De Mossen in Houten. De Merwedekanaalzone in Utrecht is een nieuwbouwproject dat gekenmerkt wordt door zeer compacte hoogbouw langs een breed kanaal. In Houten is een business case uitgewerkt voor een bestaande nieuwbouwwijk (De Mossen) aan de recreatieplas de Oosterlaakplas. De twee business cases laten zien dat het kan, dat het mag en dat het een financieel positief resultaat oplevert. Daarnaast wordt het Merwedekanaal over circa 1000 meter ongeveer 2 graden afgekoeld en wordt hitte uitstoot van koelers beperkt. Betere benutting van de warmte in de Oosterlaakplas leidt ook daar tot extra afkoeling met als gevolg onder meer verminderde kans op blauwalgen. Plannen voor een duurzame warmtevoorziening  worden voor beide gebieden verder uitgewerkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de resultaten van het impactproject.

IMG_0028

Leerpunten

Leerpunten uit het impactproject zijn:

  • TEO draagt significant bij aan vermindering van hittestress als het op grote schaal wordt toegepast.
  • Voor projecten met een compacte bouw in de buurt van oppervlaktewater is TEO een aantrekkelijk alternatief voor aardgas.
  • Ontwikkelaars maken andere afwegingen dan gemeenten en waterschappen. Een maatschappelijk en financieel gunstige business case is daarom nog geen garantie dat ontwikkelaars willen investeren in TEO.

Contactpersonen

Marco van Schaik
Unie van Waterschappen
mschaik@uvw.nl
030 – 6345774

Barry Scholten
Smart polder IF Technology
b.scholten@iftechnology.nl  
06-50451394


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Impactproject
Deelnemer
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, gemeente Utrecht, gemeente Houten & IF Technology
Schaal
Regio
Thema
Hitte