Klimaatvriendelijke speeltuin Jenapleinschool


Bij de Jenapleinschool in Zwolle is een nieuw schoolplein gerealiseerd met veel groen. Docenten, leerlingen en het bestuur van de school hadden gezamenlijk de wens om een natuurlijk schoolplein te realiseren.  Met een bijdrage van het Waterschap Drents Overijsselse Delta en een aantal andere partijen is dit werkelijkheid geworden.

Het resultaat is een speeltuin op het achterplein waar kinderen kunnen spelen, ravotten en leren: er kan geklommen worden op boomstammen, in de waterspeelplaats kunnen kinderen met water en modder spelen en er is een amfitheater van Robiniahout waar les kan worden gegeven. Op het plein staat bovendien een waterpomp waarvan de tank gevuld wordt met regenwater.

Jenapleinschool

Een prettige bijkomstigheid is dat de vergroening van het plein ook een grote bijdrage levert aan het tegengaan van hittestress en overbelasting van het riool bij zware hoosbuien. Bovendien worden kinderen zich bewust van tijden van droogte: een tijd geen regen betekent immers ook geen aanvulling van de tank. Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) heeft om deze redenen een belangrijke financiële bijdrage gedaan om het project mogelijk te maken.

Contactpersoon

Gerrit Pieter Roetert Steenbruggen
Waterschap Drents Overijsselse Delta
gerritpieterroetertsteenbruggen@wdodelta.nl
(088) 233 17 20


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Waterschap Drents Overijsselse Delta, Jenapleinschool, Ontwerpbureau Twitig10, ecologisch hoveniersbedrijf Anno2000 & de Groene Welle
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast