Bewoners van het dobbelmannklooster investeren gezamenlijk in adaptatiemaatregelen


De 36 bewoners van het Dobbelmannklooster in Nijmegen vangen het regenwater van hun daken op in een watertank. Ze besparen daarmee drinkwater en verdienen hun investering binnen tien jaar terug.

Het Dobbelmannklooster is eigendom van de Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Het WBVG werkt samen met haar huurders aan het verduurzamen van het klooster. Regenwatergebruik bleek een duurzaamheidsdoel dat door de bewoners snel bereikt kon worden.

Bewoners van het klooster hebben samen 400m2 dakoppervlak van het riool afgekoppeld. De werkzaamheden werden gecombineerd met het verwijderen van een oude olietank uit de achtertuin. De ruimte die de olietank achterliet is gebruikt voor een tank die regenwater opvangt.AfkoppelenAfbeelding: bewoners koppelen het dakoppervlak af van het riool.

Het water van het dak gaat via regenwaterpijpen met leidingen onder de grond naar infiltratiekratten, van waaruit het water in de grond kan infiltreren. In de leiding naar de infiltratiekratten is een tank voor het opvangen van regenwater opgenomen. Bewoners van het klooster kunnen het water uit de tank voor verschillende doeleinden gebruiken, bijvoorbeeld voor het spoelen van de toiletten.

Regenwatertank en infiltratiekrattenAfbeelding: bewoners installeren de regenwatertank en infiltratiekratten.

Met het afkoppelen van de hemelwaterafvoer zorgen de huurders voor minder belasting van het riool, wordt het regenwater in de bodem geïnfiltreerd en gebruiken ze in de zomermaanden minder drinkwater.

Regenwatertank

De watertank heeft een inhoud van 8m3. De grootte van de tank is bepaald op basis van de beschikbare ruimte en financiële middelen. Om zoveel mogelijk regenwater uit de watertank te benutten kan het leidingnet uitgebreid worden.

RegenwatertankAfbeelding: de regenwatertank wordt in het achtergebleven gat van de olietank getakeld.

Het leidingnet is in april 2019 al een keer uitgebreid naar toiletten binnen het complex. De terugverdientijd van de investering is korter als er meer regenwater wordt gebruikt.

Kosten en terugverdientijd

De bewoners hebben veel zelf gedaan, en kregen daarbij hulp van een loodgieter en een leverancier. De investering bedraagt € 8.500,- en is betaald uit een eigen fonds dat door de huurders is opgezet. Het bedrag bestaat uit de materiaalkosten van de installatie, het leidingwerk, de infiltratiekratten en de geleverde diensten zoals het inhuren de installateur.

De gemeente Nijmegen heeft een subsidie van € 3.500 verstrekt (10 € per m2 afgekoppeld dakoppervlak). In theorie kan er van het afgekoppelde dakoppervlak 350 m3 regenwater per jaar geoogst worden. Bij een m3 prijs voor water van ongeveer € 1,50 besparen de inwoners jaarlijks € 500. De terugverdientijd zit hiermee onder de tien jaar.

Leerpunten uit het proces

 • Een vasthoudende kerngroep van inwoners is noodzakelijk voor het slagen.
 • Buiten de beleidskaders treden van overheid en eigenaar is wenselijk.
 • Samenwerking met een (lokale) loodgieter is wenselijk. Hij kan de 'moeilijke' koppelingen in de leidingen realiseren en als back-up fungeren bij onderhoud als de bewoners met kennis van zaken op vakantie zijn of verhuisd.
 • Door samen met buren regenwateropvang te realiseren en gebruik te maken van zelfwerkzaamheid kan de terugverdientijd van een regenwateropvang installatie sterk verkort worden.
 • Een goede overheidsvoorlichting is belangrijk.

Praktische leerpunten

 • Het gebruik van regenwater voor doorspoelen van toiletten heeft de voorkeur boven waswater.
 • Een modellering van de installatie vooraf (tankgrootte / infiltratiekratten) is wenselijk.
 • Organisch materiaal (bijvoorbeeld bladafval, walnoten boom!) in regenwater vermijden.
 • Het is noodzakelijk om de bodem te testen op infiltratiesnelheid. De test kan eenvoudig zelf uit worden gevoerd.
 • Metingen kunnen bijdragen aan goedkope meetpunten voor het gemeentelijke pro-actief reageren op lokale hoosbuien (goedkope draadloze meetpunten).
 • Er valt nog veel te onderzoeken (bijvoorbeeld rol geotextiel rond de infiltratie kratten, vervuilingsgraad regenwater).
 • Het gebruik van een putfilter is noodzakelijk.
 • Voor het besproeien van de tuin is de opvang onvoldoende, beter is het de tuin te beplanten met droogte resistente planten.
 • Meeliften met gemeentelijke groot inkopen (bijvoorbeeld kratten) kan de kostprijs drukken.

Contactpersoon

Frits Ogg
Stichting Beheer Dobbelmannklooster
fritsogg@gmail.com
024 3565588


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Bewoners / huurders Dobbelmannklooster, Woningbouw Vereniging Gelderland, GEP & loodgieter W van Sonsbeek
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast