Kinderboerderij Wijhe leert kinderen spelenderwijs kennismaken met water


Het bestuur van kinderboerderij Wijhe wil de boerderij aantrekkelijk houden voor kinderen. Educatie en water spelen daarin een belangrijke rol.

Kinderboerderij Wijhe heeft een waterspeelplaats aangelegd. Kinderen kunnen hier spelenderwijs kennismaken met water. Op de waterspeelplaats staat een pomp, waarmee de kinderen grondwater kunnen oppompen. Het grondwater stroomt vervolgens via een houten constructie naar een wadi. Ook het regenwater van het dak van de boerderij stroomt naar die wadi. Vanuit de wadi infiltreert het water in de ondergrond.

Waterspeelplaats

Daarnaast is een infiltratiesysteem met drainagebuizen aangelegd, waardoor het water in de wadi naar diepere grondwaterlagen wordt gebracht. Dit is nodig omdat er kleilaagjes in de bodem zitten die het infiltrerende water tegenhouden. Zonder het infiltratiesysteem zou het water niet door de kleilaagjes kunnen infiltreren naar de ondergrond. Het systeem zorgt ervoor dat het water niet via het riool hoeft te worden afgevoerd, en levert hiermee een bijdrage aan het voorkomen van wateroverlast. Infiltratie van regenwater helpt bovendien op de lange termijn verdroging te voorkomen.

Informatiebord

Leerpunten

  • Het grootste leerpunt rond dit project is dat het gaat of staat met betrokken vrijwilligers en sponsoren. Vrijwilligers van de kinderboerderij hebben naast de dagelijkse verzorging van de dieren ook meegeholpen met de aanleg.
  • Door het verhaal op een goede manier onder de aandacht te brengen, zowel met beelden als met een aansprekend verhaal, is er veel betrokkenheid gecreëerd. Zo zijn er voor de vernieuwing diverse subsidies verstrekt aan de kinderboerderij.

Contactpersoon

Mark Jansen
Stichting Kinderboerderij Wijhe
info@kinderboerderijwijhe.nl
0570-523467


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Stichting Kinderboerderij Wijhe, Henk van Tongeren water en techniek, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Gemeente Olst-Wijhe & Rabobank
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast