BlauwGroen Fundament stimuleert samenwerking in de regio


Welke gevolgen heeft klimaatverandering voor de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden? Dat brengt de Stichting Blauwzaam in beeld met het project ‘BlauwGroen Fundament’. Het is één van de 34 projecten van het Meerjarenprogramma Groen Verbindt.

Waarom dit project?

Het project BlauwGroen Fundament is gestart in 2016. Stichting Blauwzaam heeft gekozen voor deze naam omdat water en groen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. In deze regio wonen en werken burgers, ondernemers, en medewerkers van actieve maatschappelijke organisaties en het onderwijs. De data die er zijn over de gevolgen van klimaatverandering voor de regio, zijn nog niet toegankelijk voor hen allemaal. En ze geven ook nog geen compleet beeld. Met dit project wil Blauwzaam daar verandering in brengen.

Hoe ziet het project eruit?

Het project bestaat onder andere uit de volgende activiteiten:

  • Er komt elk jaar een symposium voor ondernemers en scholen.
  • Ondernemers en scholen werken met elkaar samen en ontwikkelen opleidingen.
  • Stichting Blauwzaam maakt de gevolgen van klimaatverandering visueel door interactieve kaarten en simulaties te ontwikkelen.
  • Scholen en ondernemers bouwen samen aan een kennisplatform en een werkplaats om ervaringen en kennis te delen, en opleidingen te ontwikkelen.

Wat zijn de concrete doelen?

Met dit project wil de stichting onder andere het volgende bereiken:

  1. Elke ondernemer in Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden weet welke gevolgen klimaatverandering kan hebben voor deze regio.
  2. Elke burger, leerling en student in deze regio weet iets over de gevolgen van klimaatverandering voor het gebied. Daarnaast weten leerlingen en studenten ook iets over mogelijke oplossingen van deze gevolgen.
  3. Er is veel toegankelijk materiaal voor alle doelgroepen.
  4. Er zijn meer recreatiemogelijkheden in de regio.
  5. De landbouwsector is zich bewust van de kansen die er zijn door klimaatverandering.

Welke partijen werken aan dit project?

De partijen die samenwerken aan dit project zijn de Stichting Blauwzaam, de provincie Zuid-Holland, de regio Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden, mij. organisaties en verschillende onderwijsinstellingen. De initiatiefnemer van dit project is de Waterwerkgroep van de Stichting Blauwzaam. In deze werkgroep zijn alle doelgroepen vertegenwoordigd: onderwijs, overheid, ondernemers, burgers en maatschappelijke organisaties.

Wat werkt goed en wat juist niet?

Uit de samenwerking blijkt dat samenwerken werkt! De deelnemers van het project enthousiasmeren elkaar, laten elkaar pilots zien, en werken samen aan een goede website. Belangrijk leerpunt: je moet er niet van uitgaan dat mensen vanzelf met het materiaal aan de slag gaan. Je moet ze daar echt voor motiveren, bijvoorbeeld door ze eerst bewust te maken van het belang van het project.

Contactpersoon

Rolia Wiggelinkhuijsen
Stichting Blauwzaam
06-12036803
info@gebiedsdeal.nl
info@blauwzaam.nl


Projectsoort
Regionaal samenwerkingsverband
Deelnemer
Provincie Zuid Holland, regio AV, Stichting Bkauwzaam, mij.organisaties & onderwijs
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast