Pop-up-tuin komt naar inwoners toe in BAR-gemeenten


Een aantal medewerkers van de BAR-organisatie hebben een mobiele pop-up-tuin gebouwd: een tuin die naar de inwoners toe komt. De pop-up-tuin laat zien dat een groene tuin helemaal niet veel tijd en geld kost, en ook nog klimaatbestendig is.

Pop-up tuin

Wat is de aanleiding?

Nederlandse tuinen zijn steeds meer betegeld geraakt. Die trend willen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk terugdraaien. De mobiele pop-up-tuin is gebouwd in een halfopen zeecontainer. Met deze tuin willen de initiatiefnemers hun inwoners direct en tastbaar laten zien wat de voordelen zijn van een groene tuin. Zo beschermen groene tuinen beter tegen extreem weer dan betegelde tuinen, en zijn ze beter voor de biodiversiteit.

Waarom een mobiele tuin?

Een mobiele pop-up-tuin werkt beter dan communicatie via folders of online. Bewoners vinden het origineel en worden aangetrokken door het contrast tussen het ‘zachte’ groen en het ‘harde’ karakter van de halfopen zeecontainer. Tegelijk is de pop-up-tuin een plek waar de gemeenten op een laagdrempelige manier direct in gesprek kunnen gaan met inwoners. Bijvoorbeeld over klimaatverandering, klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaam leven.

Groene tuin maakt gemeente klimaatbestendiger

Met dit project willen de initiatiefnemers hun gemeenten klimaatbestendiger krijgen. Als je de particuliere tuinen bij elkaar optelt, is dat een enorme oppervlakte. Deze tuinen bieden de gemeenten veel kansen om verder te vergroenen. Groene tuinen maken de omgeving op verschillende manieren klimaatbestendiger:

  • Bij piekbuien kan regenwater infiltreren in de grond. Dat voorkomt grote wateroverlast.
  • Voor droge periodes zit er dan waterreserve in de grond voor planten.
  • Het verkoelend effect van groen voorkomt hittestress.

Pop-up tuin1

Heeft de tuin effect?

Binnenkort monitoren de initiatiefnemers de impact van de pop-up-tuin met hulp van satellietkaarten. Deze kaarten laten zien hoe het percentage groen/steen door de jaren heen verandert. De initiatiefnemers werken nu aan een pop-up-tuin 2.0, waar meer nadruk komt op de ‘watervriendelijke tuin’.

Contactpersoon

Edo van Baars
BAR-organisatie
e.v.baars@bar-organisatie.nl
06 – 12000638


Projectsoort
Stimuleren en faciliteren
Deelnemer
BAR Organisatie (gemeentes Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) & Waterschap Hollandse Delta
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast