Tuincentrum stimuleert klimaatadaptief tuinieren met innovatietuin


Sinds juni 2019 heeft de Intratuin in Lochem een eigen klimaatadaptieve tuin. Hierin kunnen klanten zien wat voor oplossingen er allemaal zijn om je tuin klimaatadaptief in te richten. Gert-Jan Holtkamp van Intratuin Lochem heeft de tuin ontworpen, in samenwerking met verschillende leveranciers en collega’s.

Hoe is het idee ontstaan?

Het idee van de klimaatadaptieve tuin is ontstaan tijdens de bouw van de Intratuin-vestiging in Deventer in 2018. De eigenaar van de vestiging kwam tijdens de bouw in gesprek met de gemeente Deventer, die veel aan klimaatadaptatie doet. De eigenaar raakte zo enthousiast van dit gesprek dat hij op het idee kwam van een klimaatadaptieve tuin. Hij heeft Gert-Jan Holtkamp gevraagd om het idee helemaal uit te werken. Gert-Jan werkt voor de Intratuin in Lochem, Deventer, Almelo en Apeldoorn waar hij sectorhoofd is van de tuinontwerpstudio.

Hoe ziet de klimaatadaptieve tuin eruit?

De tuin is 20 bij 30 m2 en de oplossingen die erin aangebracht zijn, zijn allemaal in werking. Naast energiezuinige oplossingen zoals zonnepanelen en een zonne-energiesysteem, bevat de tuin bijna 50 klimaatadaptieve oplossingen. Voorbeelden:

  • waterdoorlatende en waterpasserende bestratingen zoals Drainbase-tegels, om water te bufferen
  • een RainBlock-hemelwaterschutting waarin kratten verwerkt zijn die regenwater opvangen
  • een regenwatervijver met veel waterplanten, die water onder de tegels door laat infiltreren in de grond
  • groene daken
  • infiltratiekratten
  • regenwateropslagtanks voor verschillende toepassingen
  • beregeningssystemen
  • vaste planten via GreentoColour

Wat is het doel van de tuin?

Het doel van deze innovatietuin is dat zoveel mogelijk mensen klimaatadaptief gaan tuinieren. Gert-Jan Holtkamp noemt dat het nieuwe watervriendelijk tuinieren. Met een klimaatadaptieve tuin ben je beter voorbereid op de toename van het aantal droge en natte periodes. En de tuin biedt een goed alternatief tijdens warme en droge zomers, als we bijvoorbeeld geen grondwater mogen oppompen.

Hoe zijn de reacties?

Klanten reageren heel positief op de oplossingen die ze in de tuin zien. Vooral 50-plussers hebben veel interesse in het concept van deze tuin. Het team van de ontwerpstudio vraagt meteen al in de eerste gesprekken met klanten of ze interesse hebben in waterbergende oplossingen. Tijdens het gesprek lopen ze een ronde door de innovatietuin, zodat de klant kan zien wat er allemaal mogelijk is. En via een app op de telefoon kunnen klanten alle systemen in de tuin zelf bedienen: zo kun je de tuin op verschillende manieren besproeien en je regelt er ook het zonne-energiesysteem mee.

Zijn er al concrete resultaten?

Je merkt dat vooral klanten met een nieuwbouwwoning voor een klimaatadaptieve tuin kiezen. En leveranciers merken dat ze meer klimaatadaptieve oplossingen verkopen. Samen met de leverancier Wildkamp heeft Intratuin het bedrijf Rawinso opgezet: een eigen concept voor watervriendelijke oplossingen in de tuin. Rawinso geeft advies op maat aan particulieren, bedrijven en gemeenten. Het bedrijf heeft inmiddels twee woningen helemaal afgekoppeld van het riool.

Zijn er nog andere partijen bij betrokken?

Gert-Jan Holtkamp heeft de klimaatadaptieve tuin vanuit zijn eigen visie opgezet, en met steun van zijn vaste kring leveranciers en collega’s. Daarnaast heeft hij contact met verschillende gemeenten en waterschappen. Zo heeft hij samen met een aantal gemeenten, waterschappen en leveranciers de Maart Klimaatdagen georganiseerd. De eerste bijeenkomst in Apeldoorn was een groot succes. Helaas gingen de andere bijeenkomsten door het coronavirus niet door. Maar in 2021 willen de initiatiefnemers deze dagen weer organiseren, want alle betrokkenen waren enthousiast.

Is er een actie aan verbonden?

Sommige gemeenten hebben aan de klimaatdagen een regentonnenactie gekoppeld. Klanten kunnen van hun eigen gemeente subsidie krijgen als ze een regenton aanschaffen. Zo’n actie is natuurlijk heel mooi, en zou bijvoorbeeld ook kunnen voor een groen dak of een andere klimaatadaptieve oplossing. Wat nu nog lastig is, is dat de regentonnenactie per gemeente verschilt. Een klant uit Almelo of Lochem kan bijvoorbeeld wel gebruikmaken van de actie en een klant uit Zutphen of Enschede niet. Het zou mooi zijn als alle gemeenten in de regio samen dezelfde actie organiseren. Die kant gingen de gesprekken met de gemeenten en waterschappen over de Maart Klimaatdagen al wel op.

Leerpunten

Blijf klanten vertellen over wat ze kunnen doen om hun tuin klimaatadaptief in te richten. Veel mensen weten niet wat er allemaal mogelijk is. Verder is het heel belangrijk om samen te werken met andere partijen in je omgeving en om trouw te blijven aan je vaste kring leveranciers. Samen bereik je zoveel meer!

Contactpersoon

Gert-Jan Holtkamp
Intratuin
Tuinontwerp@lochem.intratuin.nl


Projectsoort
Stimuleren en faciliteren
Deelnemer
Intratuin Lochem
Schaal
Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast