Subsidie groene daken in Nieuwegein: succesfactoren en tips


Als je in Nieuwegein een groen dak wilt aanleggen, kun je daarvoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Deze regeling is ingegaan op 1 mei 2020. Binnen 3 weken waren er al 35 aanvragen! Hoe is de subsidie voor een groen dak in Nieuwegein precies geregeld en hoe is Nieuwegein tot deze regeling gekomen? Dat lees je op deze pagina.

Hoeveel subsidie kun je krijgen voor een groen dak?

Je kunt maximaal 50% van de kosten van je groene dak vergoed krijgen, tot een maximum van € 1.500,-  per aanvraag. Het moet dan gaan om een aaneengesloten groen dak van minimaal 6 m2. Je kunt de kosten vergoed krijgen van het materiaal, het loon en de omzetbelasting.

Met deze regeling realiseren ze in Nieuwegein zo’n 500 m2 aan groene daken met een subsidieplafond van € 10.000,- . Door het succes besluit het bestuur waarschijnlijk om meer geld aan de subsidiepot toe te voegen.

Wat was de aanleiding?

De gemeente Nieuwegein heeft een visie klimaatadaptatie en een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Dat was de directe aanleiding om een subsidieregeling voor groene daken te organiseren. De gemeente had vanaf 2011 al een subsidieregeling groene daken, maar deze subsidie liep in 2014 af. Er werden ook relatief weinig aanvragen ingediend. De tijd leek toen minder rijp voor groene daken. Bovendien waren de subsidievoorwaarden te uitgebreid, zo bleek uit een evaluatie van de vorige subsidieregeling. Aanvragers moesten bijvoorbeeld een certificering van het groene dak aanleveren. De gemeente heeft daarom een nieuwe regeling bedacht.

Hoe is de gemeente tot deze regeling gekomen?

Omdat de vorige subsidieregeling voor groene daken in mindere mate leek aan te slaan, heeft de gemeente eerst een interviewronde gehouden met verschillende steden, leveranciers en andere ervaringsdeskundigen. Robbin Knuivers, programmamedewerker klimaatadaptatie bij de gemeente Nieuwegein: ‘We hebben eerst aan onder andere de gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Stichtse Vecht en Utrecht gevraagd waar je op moet letten bij een subsidieregeling voor groene daken. Uit die gesprekken bleek dat het belangrijk was om minimaal 50% subsidie te verlenen bij de aanleg van een groen dak. Bij de vorige regeling moest je als aanvrager veel moeite doen: je moest zelf een behoorlijk bedrag inleggen en aan verschillende strenge eisen voldoen.’

Waarom is de regeling zo populair?

Volgens Robbin Knuivers zijn er verschillende factoren waardoor de gemeente zo snel zo veel aanvragen kreeg: ‘Naast dat de regeling zelf goed is, zijn we er ook op een goed moment mee begonnen. In de lente doen mensen meer in en om het huis dan in de andere seizoenen. Daarnaast heeft de coronatijd waarschijnlijk ook invloed gehad: mensen besteden het geld dat ze anders aan vakantie uitgeven meer aan hun huis en tuin.’ Wat ook heeft bijgedragen aan het succes, is de communicatie van de gemeente.

Hoe heeft de gemeente gecommuniceerd?

De gemeente heeft veel gecommuniceerd, via Facebook en de lokale krant. Robbin: ‘We hebben ook iemand geïnterviewd die al een groen dak had, en daar een foto van laten maken met een drone. Daarnaast hebben we veel gecommuniceerd met de aanvragers. Op de website staat bijvoorbeeld een lijst met voordelen van groene daken. Via Facebook kregen we van verschillende mensen de vraag of er ook nadelen zijn aan een groen dak. Die vragen hebben we ook beantwoord.’

Op een brief aan de Nieuwegeinse kinderen over corona na, was het bericht over de subsidie van groene daken het best bekeken item op Facebook.

‘We hebben ook iemand geïnterviewd die al een groen dak had, en daar een foto van laten maken met een drone.’

Welke tips heeft de gemeente?

Wil je als middelgrote of kleine gemeente ook een subsidieregeling invoeren voor groene daken? Dan heeft de gemeente Nieuwegein de volgende tips:

  • Het kost veel werk om de aanvragen af te handelen, ook administratief. Onderschat dat niet!
  • De gemeente Nieuwegein kreeg veel inhoudelijke en technische vragen over de regeling. Wees voorbereid op deze vragen en zorg dat je telefonisch en per mail in staat bent om snel te reageren.
  • Maak de regeling laagdrempelig. Niet alleen door de regeling financieel aantrekkelijk te maken, maar ook door de subsidie ook toe te kennen aan kleinere daken. In Nieuwegein kun je al vanaf 6m2 subsidie aanvragen. Houd er wel rekening mee dat je als gemeente dan meer aanvragen moet verwerken.
  • Zorg voor een effectieve online en offline communicatiestrategie. Communiceer in de eerste plaats in het voorjaar of najaar. Verder heeft de gemeente, naast een persbericht en een item in lokale kranten, de regeling bekendgemaakt via LinkedIn, Instagram en Facebook. Ook een bericht op Intranet van de gemeente kan werken: zo wisten enkele wijkcoördinatoren in Nieuwegein ervan en konden zij bewoners wijzen op de subsidie. Daarnaast heeft de gemeente haar regionale partners, zoals de stichting Samen Duurzaam Nieuwegein en de Natuur- & Milieufederatie Utrecht, gevraagd of zij de regeling wilden delen.
  • Evalueer de regeling en pas hem aan waar dat nodig is. De gemeente Nieuwegein is van plan de subsidie de komende jaren voort te zetten. De gemeente bekijkt aan het eind van dit jaar hoe ze de regeling nog verder kan verbeteren. Ook bekijkt ze in hoeverre de subsidie kan worden uitgebreid met andere onderdelen, zoals groene gevels.

Contactpersoon

Robbin Knuivers
Gemeente Nieuwegein
r.knuivers@nieuwegein.nl


Projectsoort
Stimuleren en faciliteren
Deelnemer
Gemeente Nieuwegein
Schaal
Gemeente
Thema
Hitte, Wateroverlast