Vergroening maakt bedrijventerrein Flight Forum commercieel aantrekkelijk


Bedrijventerrein Flight Forum in Eindhoven bestaat uit verschillende clusters, waaronder een kantorencluster. Van de kavels op dat cluster heeft Flight Forum CV een deel verkocht aan particuliere bedrijven. Toen Flight Forum merkte dat het de andere kavels niet meer verkocht kreeg, ging ze nadenken over de inrichting van het terrein: het moest aantrekkelijker voor gebruikers en dus groener!

Waarom groener?

Flight Forum CV zag in dat de omgeving niet meer van deze tijd was, doordat het terrein bestond uit veel verharding en weinig groen. Medewerkers en andere gebruikers gaven aan graag te willen werken in een fijne en groene werkomgeving. Daarnaast merkten ook de particuliere eigenaren van kantoorkavels dat groen steeds vaker een voorwaarde werd voor huurders om een pand te huren. Flight Forum CV startte de herinrichtingsplannen voor het kantorencluster dus vanuit commercieel oogpunt. Het bedrijventerrein moest aantrekkelijker, zodat Flight Forum de andere kavels op het kantorencluster ook kan verkopen.

Hoe heeft Flight Forum het aangepakt?

Flight Forum CV wilde het terrein niet alleen vergroenen, maar ook bijdragen aan een betere omgeving voor mens en milieu. Daarom wilde ze in het herinrichtingsproject ook aandacht besteden aan biodiversiteit en klimaatadaptie. Verder was er bij de eerste plannen voor het bedrijventerrein zo’n twintig jaar geleden niet goed rekening gehouden met de groeiplaatsomstandigheden. Daardoor moest Flight Forum CV bijvoorbeeld om de vijf jaar beplanting vervangen. Flight Forum is daarom voor de herinrichting helemaal opnieuw begonnen:

  1. Ze liet onder andere de groeiplaatsen onderzoeken, bijvoorbeeld  door bodemonderzoek. Ecologen gaven aan welke soorten thuishoren in het gebied.
  2. Flight Forum CV stelde een visie op waarin het omliggende Kempische landschap wordt doorgetrokken in de openbare ruimte op en rondom de clusters.
  3. Na het opstellen van de visie ging Flight Forum CV in gesprek met de particuliere eigenaren van kantoorkavels. Bijna alle eigenaren waren enthousiast en wilden meedoen met het project. Deze gebouweigenaren werden partner en financierden mee.

Resultaten

De omgeving is door de nieuwe inrichting niet alleen aantrekkelijker geworden. De omgeving is nu ook klimaatbestendiger en biodiverser.  Doordat er veel verharding is verwijderd, kan regenwater veel beter in de bodem infiltreren. Dat gaat wateroverlast en droogte tegen. En het groen dat de verharding heeft vervangen, zorgt in de zomer voor een verkoelend effect. Het groen is speciaal gesorteerd voor Flight Forum en bestaat uit verschillende inheemse soorten die de biodiversiteit bevorderen.

Krattensysteem voor droge perioden

Innovatief in de nieuwe inrichting is het krattensysteem dat Flight Forum CV in de ondergrond heeft aangelegd. Dit systeem zorgt ervoor dat het regenwater dat wegzakt in de bodem, wordt vastgehouden. In droge perioden kunnen bomen en planten water uit deze infiltratiekratten opnemen. Zo verdrogen ze minder snel. Nu moet Flight Forum CV nog water geven aan de bomen en planten, omdat de wortels nog niet tot de infiltratiekratten reiken. Maar de wortels worden steeds langer, waardoor het systeem ieder jaar beter werkt en Flight Forum CV steeds minder hoeft bij te wateren.

Leerpunten

Flight Forum CV heeft de betrokken partijen steeds geïnformeerd over de vergroeningswerkzaamheden en andere ontwikkelingen in de herinrichting. Een overleg faciliteren en een paar mailtjes sturen is daarvoor niet genoeg. Zeker als de betrokken partijen partners zijn en een financiële bijdrage leveren. Het is belangrijk om hier als ontwikkelmaatschappij rekening mee te houden.

Een moeilijkheid in het project was dat één van de elf bedrijven niet wilde meewerken aan de vergroening van de openbare ruimte. Flight Forum CV en de betrokken bedrijven probeerden dit bedrijf te overtuigen, maar dat lukte helaas niet. Wat doe je dan? De medewerkers van dit bedrijf profiteren namelijk wel mee van de voordelen van de groene openbare ruimte, zonder dat zij ervoor betaald hebben. Flight Forum CV wilde het project niet laten stranden. Om het bedrijventerrein als geheel een groene uitstraling te geven, heeft ze ook de ruimte bij dat bedrijf vergroend. Maar ze heeft daar wel minder maatregelen genomen: minder bomen, geen zitplaatsen en geen signing borden.

Contactpersoon

Jesse Poppema
Projectmanager Flight Forum CV
j.poppema@flightforum.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Flight Forum CV, gemeente Eindhoven & Schiphol Real Estate
Schaal
Bedrijventerrein
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast