Discussiepaper │ Synergie tussen klimaatadaptatie en -mitigatie


In deze discussiepaper stellen onderzoekers van Deltares en de TU Eindhoven dat klimaatadaptatie en klimaatmitigatie nog te veel gescheiden werelden zijn. Aan de hand van recente IPCC-rapporten en drie Nederlandse casestudies verkennen zij de mogelijkheden om de samenhang tussen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie te vergroten. Ze kijken hierbij ook naar de hindernissen. Zij stellen dat meer samenhang mogelijk is door Deltaprogramma uit te breiden en doen verschillende aanbevelingen. Ze schrijven bijvoorbeeld dat het nog aan bestuurlijke handvatten ontbreekt om verschillende problemen tegelijk aan te pakken. Hiervoor heb je een brede, integrale visie nodig op klimaatverandering en op de maatschappelijke uitdagingen. Verder vragen veranderingen op systeemniveau om leiderschap en een duidelijk plan.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast