Rapport │ Kleinschalige klimaatadaptieve maatregelen en de watervraag in stedelijk gebied


Met dit onderzoek verkent STOWA wat de effecten van kleinschalige adaptatiemaatregelen zijn op de watervraag in het stedelijk gebied. Uit het onderzoek blijkt dat hier nog weinig bruikbare informatie over is uit de praktijk. Dit onderzoek noemt wel richtwaarden voor het inschatten van de watervraag. Beleidsmakers, modelleurs en stedelijk waterbeheerders kunnen die richtwaarden als uitgangspunt nemen om bijvoorbeeld een idee te krijgen welke beheermaatregelen interessant kunnen zijn.

Een van de uitkomsten van het onderzoek is dat er een spanningsveld is tussen het maximaliseren van verdamping om hitte te bestrijden en het minimaliseren van verdamping om de watervraag te verminderen. Maar als er genoeg aandacht is voor een aantal randvoorwaarden, zoals de aanplant van droogtebestendig groen, een humusrijke onderlaag bij het groen en extra infiltratie door te ontharden, hoeft er niet meer water te verdampen dan er beschikbaar is.

Deze verkenning is een eerste stap in een nieuw onderzoeksveld. Eén van de aanbevelingen is om gezamenlijke onderzoeken in dit veld voort te zetten. Verder noemen de onderzoekers proeftuintjes als optie om theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen. En ze suggereren om sensordata zoals bodemvocht en temperatuur te monitoren en een app te ontwikkelen die deze data op een overzichtelijke manier visualiseert. Zo’n app zou kunnen helpen om samen de stedelijke watervraag te optimaliseren.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Stad/buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast