Regenwaterbuffer in Vijlen voorkomt wateroverlast bij bewoners


Waterschap Limburg en de gemeente Vaals hebben in 2023 een nieuwe regenwaterbuffer aangelegd in Vijlen. Deze buffer kan zo’n 5000 m³ water opslaan. De regenwaterbuffer in Vijlen is onderdeel van een groter regionaal project dat als doel heeft om het Mechelderbeekdal klimaatbestendig in te richten.

Fotograaf: Bjorn Frins

Wat is het doel van de regenwaterbuffer?

De regenwaterbuffer in Vijlen is bedoeld om wateroverlast als gevolg van hevige regen bij bewoners van de Vijlenstraat te beperken. Daarnaast helpt de regenwaterbuffer om het risico op wateroverlast in het lagergelegen dorp Mechelen te beperken. Dat dorp is kwetsbaar voor wateroverlast vanuit de Mechelderbeek.

Aanvullende maatregelen

Naast de regenwaterbuffer zijn er ook maatregelen genomen om het water vanaf de openbare weg en vanuit de Mechelderbeek richting deze buffer te leiden:

  • De weg is gekanteld zodat het water niet naar de aangrenzende woningen loopt, maar naar de overkant van de straat, het weiland in.
  • De duiker onder de Vijlenstraat is groter gemaakt, waardoor het regenwater er beter doorheen kan stromen.

Regenwaterbuffer is onderdeel van regionaal project Mechelderbeekdal

Waterschap Limburg werkt samen met de gemeente Gulpen-Wittem en de gemeente Vaals aan het verminderen van wateroverlast in het Mechelderbeekdal. Hevige regenval kan tot flinke wateroverlast leiden in dit beekdal tussen de dorpen Mechelen en Vijlen. Eind 2021 zijn de partijen begonnen met verkennen hoe ze de wateroverlast in het beekdal kunnen verminderen. Het uiteindelijke doel is om regenwater dat in dit dal valt, vast te houden, te bergen en daarna geleidelijk af te voeren. Dit is alleen een grote opgave die tijd kost. Om al sneller met concrete resultaten te komen heeft het waterschap samen met de gemeente Vaals alvast deze regenwaterbuffer aangelegd.

Wat is het effect tot nu toe?

De regenwaterbuffer heeft meteen al effect. Toen het gebied in de zomer van 2023 te maken kreeg met hevige regenval, hebben de bewoners geen last gehad van wateroverlast. De vergrote duiker onder de Vijlenstraat, de gekantelde weg en de nieuwe regenwaterbuffer dragen duidelijk bij aan een duurzame en veilige leefomgeving voor de inwoners van Vijlen en Mechelen. Dit is een veelbelovend begin van het klimaatbestendig maken van het Mechelderbeekdal.

Fotograaf: Bjorn Frins

Leerpunten

Het kost tijd om een hele regio zoals het Mechelderbeekdal klimaatbestendig te maken. Waterschappen kijken vooral naar welke structurele maatregelen nodig zijn voor de lange termijn. Het mooie aan dit project is dat het waterschap daarnaast ook naar de korte termijn heeft gekeken: welke maatregelen die passen in het project Mechelderbeekdal kunnen we nu al nemen om inwoners te beschermen tegen wateroverlast?

Josette Van Wersch, bestuurder Waterschap Limburg: ‘Dit project is een voorbeeld van een snel-aan- de-slag-project. Het klimaatbestendig maken van een gebied als het Mechelderbeekdal kost tijd. We kijken als waterschap naar de lange termijn. Maar ook op de korte termijn kunnen we al projecten realiseren, zoals aan de Vijlenstraat. Hiermee helpen we de inwoners aan de Vijlenstraat en pakken we de wateroverlast in Mechelen aan.‘

Contactpersoon

Carlene Meertens
Waterschap Limburg
c.meertens@waterschaplimburg.nl


Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Waterschap Limburg en gemeente Vaals
Schaal
Gemeente
Thema
Wateroverlast