3Di Symposium ‘Klimaatadaptatie in een veranderende omgeving’

Datum
Plaats in agenda
Tijd
09.00 tot uur
Locatie
Het Spoorwegmuseum in Utrecht
Omschrijving

Klimaatadaptatie is inmiddels sterk verankerd bij gemeenten, waterschappen, provincies en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Toch zijn er de afgelopen tijd nieuwe ontwikkelingen ontstaan: de nieuwe omgevingswet, de nieuwe verhoudingen tussen burger en overheid, de nieuwe relatie tussen overheden onderling en de nieuwe 3Di analyseomgeving. In de nieuwe analyseomgeving worden watermodellen getransformeerd naar omgevingsmodellen, waarin de werking van hemelwater, oppervlaktewater, afvalwater, grondwater en soms overstromingswater volledig zijn geïntegreerd.

Diverse sprekers zullen in de ochtend met een bestuurlijk en beleidsmatige bril naar het thema klimaatadaptatie kijken. Met de voornaamste vraag: Hoe kunnen organisaties zich aanpassen om samen het verschil te maken?

In de middag worden verschillende workshop sessies georganiseerd waarbij concrete en aansprekende 3Di toepassingen centraal staan. De middag wordt mede georganiseerd door Deltares, Hydrologic, HKV, RoyalHaskoningDHV, OKRA, Buro MAAN, SIMCI, UNStudio, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van 3Di

Aanmelden

Meld je aan voor de cursus op de website van 3Di