Actieprogramma Klimaatadaptieve Bouwprojecten

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.30 tot uur
Locatie
Utrecht
Omschrijving

In het Actieprogramma klimaatadaptieve bouwprojecten gaat Platform31 samen met Wageningen Environmental Research (Alterra), Bouwend Nederland, de Unie van Waterschappen, de Bouwcampus aan de slag met werkbare oplossingen voor klimaatadaptief bouwen. Bent u betrokken bij bouwprojecten waarin klimaatadaptatie een rol speelt en loopt u in het plannings- en uitvoeringstraject tegen problemen aan waar u oplossingen voor zoekt? Dan bent u van harte welkom bij de bijeenkomst op 29 maart. Tijdens deze bijeenkomst krijgt het actieprogramma vorm en inhoud. En u kunt eraan meewerken!

Kosten

Deelname is kosteloos.