Metropool Forum 2018: De grote verbouwing van Nederland

Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

Op vrijdag 18 mei organiseert Vereniging Deltametropool het 6e Metropool Forum, een publiek forum over de metropolitane ontwikkeling in Nederland.

Eén van de onderwerpen dit jaar is stedelijke klimaatadaptatie.

STEDELIJKE KLIMAATADAPTATIE

De Deltametropool is een buitengewone watermetropool. We hebben aan onze waterrijke plek in de wereld onze handel en welvaart te danken én onze unieke manier van plannen en ‘polderen’. Door de snelle klimaatverandering staan veel stedelijke regio’s voor een grote uitdaging om snel klimaat-adaptief te worden. Historische structuren en oplossingen helpen ons bij deze toekomstige uitdagingen. Ruimte voor de Rivier heeft laten zien hoe met een uitgekiend programma klimaatadaptatie in het rivierengebied samen heeft kunnen gaan met een prachtig nieuw landschap voor landbouw, wonen en beleving. Op regionaal niveau heeft herstel van de Brabantse beekdalen ingespeeld op verwachte perioden van droogte. Ook in het stedelijke landschap wordt meer ruimte voor groen en blauw cruciaal om hevige regen en hittestress op te vangen. Op lokale schaal geven ‘rainproof’ gebouwen en openbare ruimten, zoals het Dakpark Rotterdam, een antwoord. En recente studies zoals Landschapspark Zuid-Holland maken duidelijk dat klimaatadaptatie met groene en blauwe structuren ook noodzakelijk zijn om de toenemende concentratie in de stedelijke gebieden te voorzien van voldoende kwaliteit.

Wat zijn vernieuwende strategieën en ontwerpen voor zowel klimaatbestendige als aantrekkelijke steden in Nederland? Welke mogelijkheden zijn er voor het tegelijkertijd versterken van de stad-landschap verbindingen? Hoe kunnen we de kleine en grote schaal verbinden?

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van Deltametropool.nl.