Oprichtingsvergadering normontwikkeling klimaatadaptatie

Datum
Plaats in agenda
Omschrijving

Op internationaal niveau worden normen op het gebied van klimaatadaptatie ontwikkelt door ISO. Deze normen moeten bedrijven, organisaties en overheden helpen bij het beoordelen van risico's en gevolgen van klimaatverandering en het invoeren van maatregelen om die gevolgen goed op te vangen. Om de Nederlandse inbreng in de ontwikkeling van ISO-normen voor klimaatadaptatie te versterken, richt NEN met financiële steun vanuit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptie, een nieuwe commissie op. Belanghebbenden worden uitgenodigd deel te nemen aan deze commissie die op 13 september voor het eerst bijeenkomt.

Hierdoor wordt Nederlandse belanghebbenden de mogelijkheid geboden deel te nemen aan internationale normalisatietrajecten rondom assessment, planning, financiering, implementatie, monitoring en evaluatie van klimaatadaptatie, die relevant zijn voor Nederlandse trajecten vanuit Nationale Klimaatadaptatie Strategie (NAS) en Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Deelname staat open voor alle belanghebbenden in Nederland (publieke en private partijen).

Aanmelden

Meld u aan voor de bijeenkomst door uw deelname kenbaar te maken per e-mail aan mm@nen.nl.

Bijzonderheden

Meer informatie vind je op de website van de NEN.