Nationale dialoog klimaatadaptatie nieuwbouw

Datum
Plaats in agenda
Tijd
12.30 tot uur
Locatie
Utrecht
Omschrijving

Op 27 mei organiseert het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties de eerste nationale dialoog klimaatadaptatie nieuwbouw, in Utrecht.

Het uitwerken van de aanpak voor een klimaatbestendige gebouwde omgeving is één van de speerpunten van het Uitvoeringsprogramma van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (UP NAS 2018-2019).

In 2017 is een start gemaakt met een rondgang bij gemeenten en andere actoren in de bouwketen. De problemen én de barrières die in de weg staan bij het oplossen ervan zijn in beeld. De volgende stap naar agendering op landelijk niveau wordt nu gezet. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek aan drie tafels:

  1. Adaptatie, de rol van anders samenwerken
  2. Adaptatie als business case
  3. Adaptatie: reguleren en uitvraag

Deelnemers kunnen een belangrijke rol spelen bij het maken van keuzes op bovenregionaal en nationaal niveau.

De dag start om 12:30 uur met een inlooplunch en duurt tot 17:00 uur. Inschrijven is mogelijk tot en met 20 mei via deze link.