Steenwegsessie bodemdaling

Datum
Plaats in agenda
Tijd
17.00 tot uur
Locatie
Museum de Speelklok, Steenweg 6, 3511 JP Utrecht
Omschrijving

De Nederlandse bodem verzakt. Dalende grondwaterstanden en een dalende bodem hebben invloed op funderingen van huizen en op de landbouw. Daarnaast komt er door bodemdaling CO2 vrij. Hoe gaan de waterschappen daarmee om?

Moeten waterschappen de CO2-uitstoot terugdringen? Hebben waterschappen een rol in grondwater en bodemdaling in stedelijk gebied? En is de huidige manier van landbouw nog wel houdbaar in bodemdalingsgebieden? Over deze prangende dilemma’s wordt gedebatteerd tijdens de Steenwegsessie Bodemdaling, onder leiding van dagvoorzitter Maarten Bouwhuis (o.a. BNR Nieuwsradio).

Meer informatie

Meer informatie vind je op de website van de Unie van Waterschappen.