Eindsymposium Lumbricus

Datum
Plaats in agenda
Tijd
10.00 tot uur
Locatie
Online
Omschrijving

Als je concreet werk wilt maken van klimaatrobuust bodem- en waterbeheer op de hogere zandgronden, waar begin je dan? Hoe zorg je voor voldoende water van goede kwaliteit? Voor de landbouw, maar ook voor natuur en recreatie? Hoe voorkom je wateroverlast en verminder je de kans op verdroging? Welke combinaties van maatregelen kun je nemen en hoe hangen die met elkaar samen? Wat is het effect van je maatregelen op landbouwopbrengsten en natuurwaarden? En hoe zorg je voor effectieve samenwerking met inwoners en grondgebruikers?

In het programma Lumbricus is de afgelopen vier jaar gewerkt aan het beantwoorden van deze vragen. Dat deed een projectteam bestaande uit onderzoekers, waterschappers en grondgebruikers. Er is veel kennis en inzichten vergaard, ook tijdens de drie afsluitende workshops. Die kennis wil het projectteam graag met je delen tijdens het eindsymposium op 3 maart.

Programma

10:00 uur WELKOM en introductie — Stefan Kuks

10:05 uur Openingsspeech — minister Cora van Nieuwenhuizen

10:20 uur Klimaatrobuuste landschappen — Jakob Wallinga

10:45 uur Een noodzaak voor het waterschap — Peter Ketelaars

11:00 uur PAUZE

11:10 uur Filmisch inkijkje bij de proeftuinen

11:20 uur Introductie eindproduct Lumbricus — Ruud Bartholomeus

11:30 uur Paneldiscussie: dringende vragen met sprekers, genodigden en jouw online inbreng! Met medewerking van Luc Jehee en Sabine Pronk

11:50 uur Synthese en conclusie

12.00 uur EINDE

Aanmelden

Wil je je aanmelden voor het eindsymposium? Dat kan met dit aanmeldformulier.