NKWK Klimaatbestendige Stad │ Projectbezoek bedrijventerrein Euvelgunne Groningen

Datum
Plaats in agenda
Tijd
14:30 tot
Locatie
Online, via een webinar
Omschrijving

Veel bedrijventerreinen hebben te maken met hittestress en wateroverlast. Op Euvelgunne zijn verschillende bedrijven die maatregelen hebben genomen om de omgeving klimaatbestendiger te maken. Daarom bezoekt de projectentournee van NKWK Klimaatbestendige stad dit bedrijventerrein.

Noteer dit online projectbezoek alvast in de agenda's. Meer informatie en het programma volgen begin maart.

Meer informatie

Deze projectentournee wordt georganiseerd door de NKWK onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het uiteindelijke doel van deze onderzoekslijn is dat alle betrokken partijen in het stedelijk gebied weten wat klimaatbestendigheid betekent voor hun sector. En dat ze de nodige kennis en informatie hierover kunnen vinden en toepassen. De onderzoekslijn geeft speciale aandacht aan mogelijkheden om aan te sluiten bij bestaand beleid en uitvoering. NKWK Klimaatbestendige Stad is een samenwerking tussen het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie, STOWA, Rijkswaterstaat en kennisinstellingen, vertegenwoordigd door Deltares.