Bijeenkomst Werkgroep Stedelijke Grondwaterkwaliteit

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Het auditorium van TNO, Princetonlaan 6, Utrecht. Het is mogelijk online deel te nemen.
Omschrijving

Op 9 april houdt de Werkgroep Stedelijk Grondwaterkwaliteit van 13:30 tot 16:30 uur een bijeenkomst over stedelijke grondwaterkwaliteit in brede zin: wat kan er gezegd worden over de (stedelijke) grondwaterkwaliteit in Nederland? Wat is het beleid en de regelgeving? Welke mechanismen spelen er in de bodem en het grondwater? Daarnaast gaat de bijeenkomst in op de praktijk: welke goede dingen kun je in de stad doen om de grondwaterkwaliteit te beschermen of te verbeteren? Bijvoorbeeld in gebiedsontwikkelingen of in de bestaande stad.

Rob den Dulk, van de provincie Zuid-Holland, houdt een presentatie over grondwaterkwaliteit en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Martijn Rodenburg van de gemeente Amsterdam, houdt een sessie over de ontwikkeling van een oud industrieterrein in Amsterdam Noord en de verontreiniging van bodem en grondwater. En Hilde Passier van Deltares houdt een presentatie over de relatie tussen stedelijke grondwaterkwaliteit en ruimtelijke ordening met sturing vanuit het water- en bodemsysteem.

Aanmelden

Wil je op de mailinglijst komen te staan voor informatie over toekomstige bijeenkomsten? Of wil je je meteen aanmelden voor de bijeenkomst? Stuur dan een mail naar werkgroepstedelijkgrondwater@gmail.com. Geef in je mail ook aan of je van plan bent naar Utrecht te komen of dat je de bijeenkomst online wil bijwonen. Als je het nog niet weet, kun je dat ook aangeven. Na je mail ontvang je geen bevestiging, maar een week van tevoren krijg je een uitnodiging met de link voor de online bijeenkomst. Deelnemen aan de bijeenkomst is gratis.