Wethouder Jeu Verstraaten van Boxmeer: “Je moet op de ruiten blijven tikken” Introductie

Gepubliceerd 17 december 2015

Wethouder Jeu Verstraaten van Boxmeer - een van de vijf gemeenten van het Land van Cuijk - is trots op ‘zijn’ gebied en de stappen die daar worden gezet om de veranderingen in het klimaat beter het hoofd te bieden.

Het Land van Cuijk is een van de impactprojecten van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptie (DPRA). Deze voorbeeldprojecten kregen ondersteuning in de vorm van advies-, ontwerp- of rekencapaciteit.

Kennis delen

Verstraaten: "De dreigingen door het veranderende klimaat spelen uiteraard niet alleen in grote steden. We zitten hier middenin een agrarisch gebied. Ontginning van grote delen natuur heeft ervoor gezorgd dat het gebied de sponswerking die het van oorsprong had, is kwijtgeraakt. Overtollig water komt daardoor op het bebouwde gebied af. Droogte is een bedreiging voor de boeren en de natuur. En de stijgende temperaturen zorgen voor meer hittestress in de woonkernen. Iedereen hier ziet dat we in actie moeten komen. Maar we kunnen als gemeenten niet alles zelf doen. Daar is het geld niet voor. We zoeken de combinatie van informeren, enthousiasmeren en inspireren. Je moet op de ruiten blijven tikken, zoals onze burgemeester zou zeggen.' Dat informeren, het delen van kennis, werkt overigens twee kanten op: een delegatie van het Land van Cuijk bezocht Rotterdam om te kijken hoe die stad omgaat met klimaatadaptatie. 'De mix van grote en kleine middelen is daar heel mooi. Ze pakken het probleem aan op stoeptegelniveau, maar ze hebben ook grote icoonprojecten, zoals het dakpark in Spangen en hun waterpleinen."

Kansen

"We leggen de nadruk op de kansen die er ook ontstaan als gevolg van klimaatverandering. Als je toch iets moet aanpakken in een bepaald gebied, denk dan óók na over de klimaatadaptatiemogelijkheden. Er moet bijvoorbeeld geïnvesteerd worden in de Maasheggen. Daar komt een nevengeul, omdat er ruimte voor de rivier moet komen. Door de recreatiemogelijkheden van het gebied tegelijkertijd te verbeteren, sluiten we aan bij de toenemende behoefte van mensen om dichterbij huis te kunnen genieten van de natuur. Verder stimuleren we boeren om hun grond anders te gebruiken, door bijvoorbeeld sloten minder steil uit te graven, waardoor je meer water op kunt vangen. De ruimte die je dan kwijt raakt voor het gewas dat je gewend bent te verbouwen, kun je misschien wel gebruiken voor een ander soort gewas. We zijn aldoor op zoek naar win-win situaties."

Samenwerken

"We moeten dit met zijn allen doen. Met het waterschap, de provincie, lokale bedrijven en de burgers. Iedereen draagt een steentje bij. Als gemeente vinden we het belangrijk het goede voorbeeld te geven, daarom siert een groen dak een deel van ons gemeentehuis. Het helpt als mensen groene daken op steeds meer plekken zien. Het moet – net zoals het nu met zonnepanelen gebeurt - zich als een soort groene vlek uitbreiden. Uiteindelijk moet iedereen meedoen. Onze zichtbaarheid op straat is ook een vorm van op de ruitjes tikken. De actie 'Het klimaat verandert, nu jouw tuin nog' is daar een voorbeeld van. Die campagne hebben we mede dankzij de financiële steun van DPRA goed zichtbaar kunnen maken. We willen mensen op een leuke manier laten zien wat de positieve effecten zijn van een groene tuin. Dat het niet alleen mooi is, maar ook helpt tegen hittestress en wateroverlast. Met mooie acties van betrokken lokale bedrijven en met voorbeeldtuinen stimuleerden we iedereen zijn tuin te vergroenen. Beter een tegel in de hand, dan tien in de grond, was het devies!" De gemeente geeft ook hier het goede voorbeeld. Zo is in het stedenbouwkundig plan van Steenstraat-Zuid te zien dat groen en regenwateropvang meer ruimte krijgen. Meer planten en bomen, maar ook speeltuinen die als het heel hard regent een paar dagen per jaar als wateropvang kunnen dienen. Het is de bedoeling dat deze aanpak navolging krijgt bij alle herinrichtingsprojecten van de gemeente Boxmeer.

Aansprekend

Doordat Land van Cuijk impactproject was geworden, konden de betrokken gemeenten ook een stresstest laten doen, waaruit precies bleek waar heel lokaal de problemen liggen én waar mogelijk kansen te verzilveren zijn. "Het gaat allemaal om de combinatie van kennis en inspiratie. We werken veel met beeld in plaats van uitgebreide reportages. Je verhaal moet aansprekend zijn voor bestuurders, burgers én organisaties. Het moet gaan leven en tussen de oren komen te zitten van alle betrokken partijen. Alleen dán slagen we erin om in 2030 klimaatbestendig te zijn en dat is ons streven!"


wethouderverstraaten