Een kijkje in het klimaat van 2050 met de vernieuwde Klimaateffectatlas

Gepubliceerd 2 oktober 2017

De vernieuwde Klimaateffectatlas is gelanceerd! De atlas geeft inzicht in de effecten van klimaatverandering, van hoosbuien tot hittestress. Op Prinsjesdag is het eerste Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie gepresenteerd. Een belangrijke ambitie uit het Deltaplan is het in beeld brengen van kwetsbaarheden. De Klimaateffectatlas sluit hierop aan en kan als wake-up-call dienen, het kan een eerste stap zijn in het proces naar een klimaatbestendige inrichting van gebieden.

Kaarten met specifieke klimaateffecten

Door klimaatverandering worden de zomers heter en worden de winters zachter en natter. Bovendien stijgt de zeespiegel. Naast de verandering van het ‘gemiddelde klimaat’ nemen ook de extremen toe met hevigere neerslag en extreme droogte en hitte. De atlas geeft een indruk van 4 dreigingen: overstromingen, wateroverlast, droogte en hitte: nu en in 2050. Voor elk van deze thema’s zijn in de Klimaateffectatlas diverse kaartlagen beschikbaar met specifieke klimaateffecten. Bekijk hoe de Klimaateffectatlas werkt in de animatie hieronder.

Kennis van bronhouders verzameld

Vele kennisinstellingen, zoals het KNMI, Alterra en Deltares hebben bijgedragen aan de nieuwe atlas. Climate Adaptation Services coördineert de Klimaateffectatlas. Arjen Koekoek, adviseur klimaatadaptatie, van Climate Adaptation Services legt uit hoe er wordt samengewerkt. “De experts van de instellingen leveren de gegevens. Wij brengen deze bij elkaar en zorgen met deze partijen voor een heldere visualisatie en toelichting, zodat de kaarten bruikbaar zijn voor ruimtelijke adaptatie.”

Aan de slag

Er is veel nieuw kaartmateriaal ontwikkeld voor de Atlas. Op basis van de behoeften van gebruikers zijn nieuwe kaarten toegevoegd. Daarnaast zijn ook de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI toegepast. Koekoek: “Gemeenten gaan de komende jaren klimaat-stresstesten doen. De gegevens in de Klimaateffectatlas vormen een geschikt startpunt om de klimaatopgave van hun eigen gemeente te verkennen.”

Kaartverhalen: duidelijk en laagdremplig

Naast de viewer met de verschillende kaarten zijn er ook Kaartverhalen beschikbaar. Koekoek: “De kaartverhalen vertellen je wat je ziet op de kaart en helpen je op weg om met de informatie aan de slag te gaan.
Bron: ESRI