STOWA’s Deltafacts: altijd de meest actuele antwoorden op vragen over klimaat en waterbeheer

Gepubliceerd 7 februari 2018

Hoe beschermen we Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering, en hoe spelen we in op de effecten daarvan: langdurige droogte, extreme neerslag, hoge rivierafvoeren en toenemende verzilting? STOWA ontsluit de meest actuele kennis hierover via speciale Deltafacts

In de afgelopen jaren is in talloze onderzoeken een schat aan nieuwe kennis ontwikkeld om vragen op het snijvlak van klimaat & waterbeheer te kunnen beantwoorden. Sinds enkele jaren ontsluit STOWA deze kennis in handzame Deltafacts: Deze online kennisdossiers geven een korte en krachtige samenvatting van de meest actuele stand van zaken over specifieke onderwerpen. Ze zijn onderverdeeld in drie thema’s: waterveiligheid, zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie. ‘Op die manier kan de ontwikkelde kennis zich verspreiden, zijn weg vinden naar waterbeheerders en optimaal worden benut’, aldus Rob Ruijtenberg van STOWA.

De drie Deltafacts die (net als in 2016) het afgelopen jaar het meest werden bezocht waren Meerlaagsveiligheid (683 unieke weergaven), Regelbare drainage (642) en Nieuwe normering waterveiligheid (512). De top 5 wordt gecompleteerd door de Deltafacts Effecten van klimaatverandering op de landbouw (461) en Effecten van zandsuppleties op de kust (411). Een deel van de Deltafacts is ook verschenen in het Engels. Hiervan werd Room for the river het meest bezocht (157)

De Deltafacts worden regelmatig geüpdatet. >Bekijk het complete overzicht

Bron: STOWA

Deltafacts