Hoe gebruik je scenario´s?

Gepubliceerd 23 oktober 2019

We weten niet zeker hoe snel en hoe erg het klimaat verandert. Dat maakt het vaak lastig om te bepalen wat de beste adaptatiestrategie is. Daarom maken we binnen het klimaatadaptatieveld veel gebruik van scenario’s. Deze scenario’s beschrijven een reeks van mogelijke klimaatontwikkelingen, en kunnen we gebruiken om verschillende adaptatiestrategieën te onderzoeken. Maar hoe gebruik je scenario’s precies? Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft hier een rapport over geschreven.

Scenario’s worden niet altijd goed gebruikt

In het rapport ‘Using scenarios for environmental, nature and spatial planning policy (pdf, 3.1 MB)’ leggen de auteurs uit hoe je scenario’s gebruikt. Heel interessant voor beleidsmakers die klimaatadaptatie onderdeel willen maken van hun beleid. In het veld van de ruimtelijke ontwikkeling gebruiken beleidsmakers vaak al scenario’s om plannen te schrijven voor de toekomst. Maar die scenario’s gebruiken ze niet altijd op een goede manier. Het is bijvoorbeeld niet de bedoeling om één scenario te gebruiken uit een studie van verschillende scenario’s.

Scenario’s voor adaptatie

Het rapport geeft een richtlijn voor hoe je scenario’s gebruikt. Je kunt ze op verschillende manieren inzetten voor adaptatie. Bijvoorbeeld om te onderzoeken of een geplande ruimtelijke ontwikkeling bestand is tegen klimaatverandering. Of om de kosten en baten van verschillende adaptatiestrategieën tegen elkaar af te wegen. Ook kun je scenario’s inzetten om een omgevingsvisie op te stellen.

Zelf met scenario’s aan de slag?

Ga je zelf met scenario’s aan de slag? Dan kan dit rapport je verder helpen. Het is niet nodig om het helemaal te lezen. Hoofdstuk 3 en 4 kun je ook goed los lezen. Vooral hoofdstuk 3 is interessant voor beleidsmakers die klimaatadaptatie in hun beleid willen opnemen.

Dit rapport is tegelijk gepubliceerd met het rapport ‘Building scenarios for environmental, nature and spatial planning policy (pdf, 7.8 MB)’.