Noord Veluwse gemeenten én waterschap slaan handen ineen voor een klimaatrobuuste regio

Gepubliceerd 28 mei 2019

Op 22 mei 2019 ondertekenden de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten én Waterschap Vallei en Veluwe op het klimaatplein voor het gemeentehuis van Oldebroek de bestuursovereenkomst Water en Klimaatadaptatie Noord Veluwe. Daarin staat hoe zij werken aan een klimaatrobuuste regio.

Noord Veluwse gemeenten én waterschap slaan handen ineen voor een klimaatrobuuste regio

Het klimaat verandert, kijk maar naar de droge en warme zomer van 2018 of de steeds heftigere hoosbuien. De gevolgen van klimaatsverandering worden ook voor deze regio steeds duidelijker. Op veel onderdelen zijn deze inmiddels in beeld. Nu moet het omgezet worden in maatregelen en beleid.

In de overeenkomst staat hoe de partners samenwerken aan een klimaatrobuuste regio. De aanpak is niet nieuw want ook nu worden er al maatregelen genomen. Elke gemeente heeft daarin zijn voorbeelden, maar om volledig klimaatbestendig te zijn is er meer nodig.

“Samen met zeven gemeenten op de Noord Veluwe, werken wij aan een duurzame leefomgeving waarbij water een centrale rol speelt. Daarbij zoeken we maximale samenhang én samenwerking met partners. Door deze gebiedsgerichte samenwerking ligt er straks een uitstekende basis om de kwaliteit van de leefomgeving in 2050 nóg beter te laten zijn,” aldus Frans ter Maten, Heemraad bij Waterschap Vallei en Veluwe.

“Het mag duidelijk zijn dat er veranderingen nodig zijn in de leefomgeving én in ons gedrag. Als Noord Veluwse gemeenten werken we daar, samen met het waterschap, hard aan. We gaan ook met inwoners en bedrijven in gesprek, hoe ervaren zij de klimaatsverandering, waar hebben ze last van en hoe kunnen zijzelf en samen met ons knelpunten oplossen. We hebben elkaar hard nodig voor een klimaatrobuuste leefomgeving”, aldus Bob Bergkamp, wethouder gemeente Oldebroek.

Krachten bundelen en kennis delen

De samenwerking is gericht op bundeling van krachten en kennis delen. Door effectief samen te werken in water- en rioleringsbeheer en ruimtelijke adaptatie dragen de partners bij aan de inrichting van een gezonde, klimaatbestendige en leefbare leefomgeving. Een leefomgeving waar inwoners kunnen werken, recreëren en wonen. Eind 2020 moet de inzet leiden tot een samenhangend pakket van maatregelen en beleid waarmee de regio de gevolgen van de klimaatsverandering kan opvangen.

Voorbeelden van voorkomen hitte, wateroverlast en droogte

Met het Infiltratieproject Putten en ‘t Harde Klimaatbestendig wordt grootschalig openbaar verhard gebied afgekoppeld. Regenwater kan hierdoor weer de grond in trekken in plaats van dat het wordt afgevoerd via het riool. De projecten lopen al meerdere jaren waardoor de eerste resultaten al duidelijk merkbaar zijn.

In de buurt Harderweide (Harderwijk) wordt gewerkt aan het voorkomen van hitte, wateroverlast en droogte. Naast het ‘afkoppelen’ van de verharding wordt ook het openbaar groen en waterpartijen klimaatbestendig ingericht. Met het project wordt ook de biodiversiteit vergroot en een aantrekkelijke en schone omgeving gemaakt voor het lokale ommetje en het spelen in het water voor zowel de kinderen als honden.

De ondertekening vond plaats voor het gemeentehuis van Oldebroek. Dit plein is gelijk met de verbouwing van het gemeentehuis klimaatbestendig ingericht. Met wadi’s wordt het water opgevangen en kan het de grond intrekken. Het extra groen en bomen houden het plein koel en aantrekkelijk.