Overleg Standaarden Klimaatadaptatie van start

Gepubliceerd 27 november 2019

Op 21 november is het Overleg Standaarden Klimaatadaptatie (OSKA) officieel van start gegaan. In dit netwerk werken organisaties die standaarden maken samen met overheden, marktpartijen en kennisinstellingen. Standaarden zijn bijvoorbeeld normen, richtlijnen en checklists. Het doel van deze samenwerking is om standaarden zo aan te passen dat klimaatadaptatie erin verwerkt wordt. Door de standaarden aan te passen, zal klimaatadaptatie in de praktijk ook vanzelfsprekender toegepast worden.

Standaard koeling van nieuwbouw

OSKA signaleert waar standaarden aangepast of ontwikkeld moeten worden. De organisaties die standaarden maken en beheren, spoort zij ook aan om deze aanpassingen of ontwikkelingen uit te voeren. Eén van de belangrijkste besluiten tijdens de eerste vergadering van het OSKA, is de start van het actieteam ‘Koeling van gebouwen’. Dit actieteam wil ervoor zorgen dat de koeling van nieuwbouwwoningen verwerkt wordt in de standaarden voor de bouwopgave van de komende jaren. Want de huidige standaarden houden nog te weinig rekening met de toename van hete zomers, waardoor de vraag naar koeling toeneemt.

Nederland klimaatbestendiger door standaarden

De komende periode zal OSKA blijven inventariseren welke onderwerpen behoefte hebben aan standaardisatie en in welke standaarden klimaatadaptatie verwerkt moet worden. Met deze samenwerking gaat OSKA de uitdaging aan om Nederland weerbaarder te maken tegen de effecten van klimaatverandering.