PerceelTool helpt bij het kiezen van maatregelen tegen wateroverlast

Gepubliceerd 16 januari 2020

Heb je in of om je huis weleens te maken met wateroverlast? Wil je begrijpen hoe een perceel onder verschillende omstandigheden functioneert? Of welke maatregelen het beste werken? Dan kan de PerceelTool je daarbij helpen. Deze tool van STOWA en Stichting RIONED berekent de effecten van verschillende maatregelen om regenwater te verwerken. Bijzonder aan de tool is dat hij kijkt naar alle onderdelen op het perceel in samenhang met de openbare ruimte.

Wat doet de PerceelTool?

De PerceelTool berekent hoeveel regenwater je perceel kan verwerken en hoeveel water er afstroomt naar het openbare gebied of de riolering. De tool kijkt hoe alle onderdelen van het perceel functioneren en hoe dat samenhangt met de openbare ruimte. Hij laat ook zien wat de effecten zijn van verschillende maatregelen, met hulp van grafieken en animaties. Wat is bijvoorbeeld het effect als je een deel van je tuin zou verlagen? En wat is het effect als je een deel van de tegels vervangt door groen? De tool kan ook laten zien wat er gebeurt als je verschillende maatregelen combineert. Zo kan de tool je helpen om een keuze te maken bij maatregelen tegen wateroverlast.

Waarmee rekent de tool?

De tool rekent voor verschillende omstandigheden uit hoeveel regenwater een perceel kan verwerken:

  • Voor het normale gemiddelde functioneren rekent hij met een korte neerslagreeks van een jaar.
  • Voor het functioneren onder extreme omstandigheden rekent hij met een set regenbuien die steeds zwaarder worden.

Voor wie is de tool?

De tool is geschikt voor iedereen die wil begrijpen hoe een perceel functioneert en die wil uitzoeken welke maatregelen het beste werken. Daarmee is de tool niet alleen handig voor professionals, zoals afkoppeladviseurs, hoveniers, installateurs, en medewerkers van waterschappen, adviesbureaus en gemeenten. Hij is ook geschikt voor geïnteresseerde particulieren.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de tool? Of wil je ermee aan de slag? Ga da naar deze pagina van Stichting RIONED. Hier vind je een uitgebreide toelichting bij de tool. Ook leidt deze pagina je naar de software van de PerceelTool. STOWA en Stichting RIONED stellen deze software gratis beschikbaar.


PerceelTool

Meer informatie