Cool Towns heeft protocol ontwikkeld om hittestress en maatregelen te meten

Gepubliceerd 17 december 2020

De afgelopen twee jaar heeft de Hogeschool van Amsterdam in het project Cool Towns verschillende Europese regio’s en gemeenten geholpen om hitteproblemen in hun gebieden in kaart te brengen. Dat hebben ze onder andere gedaan door twee jaar lang de gevoelstemperatuur van verschillende buitenruimtes te meten. Om de effectiviteit van maatregelen te verkennen, hebben ze ook bestaande verkoelende elementen in de buitenruimte gemonitord, zoals volgroeide bomen, schaduwdoeken en waterspeelplekken. Op basis van dit onderzoek hebben ze nu een meetprotocol ontwikkeld: het Cool Towns Heat Stress Measurement Protocol.

Wat kun je met het meetprotocol?

Het protocol begeleidt je stap voor stap om een volledige Thermal Comfort Assessment (TCA) op straatniveau uit te voeren. Beleidsmakers, ruimtelijk ontwerpers en adviseurs klimaatadaptatie kunnen dit protocol als ondersteuning gebruiken bij de uitvoering van de volgende methodes die alle drie deel uitmaken van de TCA:

  1. Een gebiedsanalyse waarbij je analyseert welke invloed de ruimtelijke inrichting en bebouwing heeft op de beleefde en gemeten gevoelstemperatuur.
  2. Een vragenlijst die inventariseert hoe warm gebruikers de buitenruimte vinden met en zonder ontwikkelde maatregelen.
  3. Metingen van de gevoelstemperatuur (PET) op verschillende plekken met mobiele weerstations.
Foto: Hogeschool van Amsterdam

Hoe voer je de volledige TCA uit?

Een goed meetprotocol zorgt ervoor dat uitkomsten van metingen met elkaar vergeleken kunnen worden. Om de TCA volledig uit te kunnen voeren, biedt Cool Towns verschillende hulpmiddelen aan. Zo kun je gebruikmaken van een checklist die je helpt bij het uitvoeren van het veldwerk. Ook is er een vragenlijst en een meetformulier ontwikkeld. Alle onderdelen die je gebruikt voor de Thermal Comfort Assessment vind je op de website van Cool Towns.

Wat kun je met de resultaten van een TCA?

Heb je een volledige TCA uitgevoerd? Dan kun je deze gebruiken om een gedegen kostenbaten-analyse te maken van verschillende hittestressmaatregelen voor een doelgerichte hittebestendige inrichting van steden.

Op donderdag 19 november 2020 presenteerde projectleider Gideon Spanjar het Cool Towns Heat Stress Measurement Protocol voor zo’n 170 deelnemers van het Nature Smart Cities en Cool Towns Annual Exchange of Experience Event. Ook heeft hij hierin een aantal meetresultaten gedeeld van het onderzoek van de afgelopen twee jaar. Benieuwd? Je kunt het webinar terugkijken via Youtube.