Nederland aanjager om klimaatadaptatie in kustgebieden wereldwijd te versnellen

Gepubliceerd 5 april 2023

Nederland is de initiatiefnemer van een nieuw internationaal panel om klimaatadaptatie te versnellen: het International Panel for Deltas and Coastal Areas (IPDC). Het doel van het IPDC is dat delta’s, kustgebieden en eilanden zich beter gaan aanpassen aan klimaatverandering. Daarvoor kunnen zij via het IPDC onder meer kennis en expertise uitwisselen en steun krijgen bij governance, financiering en planning.

Vraaggestuurd en actiegericht

Het IPDC wil landen, financiële instellingen en kennisinstituten bij elkaar brengen. Het doel is om samen waterveiligheid, adaptatievermogen en duurzaamheid te versterken. Het IPDC zal bijvoorbeeld advies geven over klimaatadaptatie op basis van wat de aangesloten landen zelf nodig hebben. Op 23 maart 2023 werd het IPDC gelanceerd op de VN Waterconferentie in New York. Minister Harbers van IenW noemde het IPDC toen ‘een samenwerkingsverband waarin we elkaar snel en makkelijk kunnen vinden, vraaggestuurd en actiegericht.’

Minister Harbers van IenW: “Met het IPDC hebben we een samenwerkingsverband waarin we elkaar snel en makkelijk kunnen vinden, vraaggestuurd en actiegericht.”

Nauwe samenwerking

De nauwe samenwerking tussen landen en andere partijen richt zich op de volgende thema’s: Veilige delta’s en kustgebieden, Klimaatbestendige kuststeden, Veilig en voldoende zoetwater, Nature-based solutions, Klimaatdata, hydrologische data en early warning systems, en Kleine eilanden. Hierbij steunt het IPDC acties en maatregelen die het zesde ‘social development goal’ van de VN dichterbij brengen: toegang tot schoon water en sanitair voor iedereen.

Tweejaarlijkse conferenties

Het IPDC zal eens in de twee jaar een evaluatierapport uitbrengen. De resultaten van dat rapport kunnen delta’s, kustgebieden en eilanden gebruiken om klimaatbestendiger te worden. Ook organiseert het IPDC elke twee jaar een netwerk-conferentie om actie te stimuleren en kennis uit te wisselen. De eerste conferentie vindt plaats in maart 2024. Dan wordt gekeken of de aangesloten landen op schema liggen om hun klimaatadaptieve ambities waar te maken.

Aangesloten landen en partijen

De landen die bij het IPDC zijn aangesloten, zijn extra kwetsbaar voor klimaatverandering. Op dit moment zijn Colombia, Singapore, Bangladesh, Egypte, Zuid-Afrika, Vietnam, en Argentinië aangesloten. Ook doet heel Caribisch Nederland mee. Verder hebben het ‘Local2030 Islands Network’, de Asian Development Bank, de Inter American Development Bank en het Green Climate Fund zich aangesloten. Het initiatief voor het IPDC lag bij het ministerie van IenW, Deltares, het Global Center on Adaptation (GCA) en de Delta Alliance. Het secretariaat is gehuisvest in het kantoor van Deltares.