Kunnen we ons drinkwater koel houden?

Trekker: Peter Horst
Verslaglegger: Tim De Rudder (tim.de.rudder@pwn.nl)

Doel

Het vergroten van algemene kennis over dit onderwerp, en het verkennen van maatregelen om drinkwater te koelen in een warmer klimaat.

Inhoud

Een drinkwatertemperatuur die hoger is dan 25ᵒC kan leiden tot groei van bacteriën en andere ziekteverwekkers in het drinkwater. Hoe is dit te voorkomen, en hoe maken we dit probleem bekend bij gemeenten en anderen die de openbare ruimte en ondergrond beheren? Op plekken waar het hitte-eilandeffect optreedt, is nu al sprake van een warme bodem en dus ook warme drinkwaterleidingen. Dit kan in de toekomst tot problemen leiden als we geen maatregelen nemen.

Uitkomsten

Voor wat betreft de leidingen van drinkwater hebben deelnemers aan de sessie voor de ondergrond een aantal fysieke maatregelen benoemd waar PWN als drinkwaterbedrijf zelf nog niet aan had gedacht. Je kunt waterleidingen bijvoorbeeld tegen het vuilwaterriool aanleggen, dat een vrij constante temperatuur van 15-20 graden heeft en op 2 meter diep ligt (dus dieper dan de 1m diepte van nu).

Ook is gezocht naar contact tussen KWR (onderzoeksinstituut drinkwater) en het RIVM voor bijvoorbeeld een onderzoeksopdracht, en is afgesproken dat de deelnemers dit probleem onder de aandacht gaan brengen van anderen.

Gesproken is over opnemen van leidingenstroken in bestemmingsplannen en over drinkwater in de Structuurvisie voor de Ondergrond (STRONG) en in de stresstest per gemeente.

Drinkwaterbedrijven kunnen dit niet alleen! Samenwerking met andere netbeheerders en gemeente is noodzakelijk voor een goed resultaat.

Belangrijkste leerpunt

De opkomst was dermate laag dat we geconcludeerd hebben dat het onderwerp nog zo onbekend is, dat het niet leeft. Zelfs niet bij deelnemers van een Hittestresscongres! Daarom is het bekender maken van het probleem nog de grootste opgave op dit moment.

Vervolgafspraken

PWN en KWR gaan actief gemeenten benaderen over dit probleem. Meenemen in de stresstesten is belangrijk!

KWR gaat RIVM benaderen over een onderzoek over het probleem van warmer drinkwater. Mogelijke gevolgen zijn nog onvoldoende bekend.

Quote van de dag

“Onbekend maakt onbemind, maar daarom niet minder urgent.” – Peter Horst, PWN

Contactgegevens

Peter Horst
Peter.horst@pwn.nl

Tim de Rudder
Tim.de.rudder@pwn.nl