Team Zonnebril

Leden Team Zonnebril

Hilde Westera – Rijkswaterstaat, team Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS)
Lot Locher - Samen Klimaatbestendig
Maarten Verkerk - Samen Klimaatbestendig
Thomas Klomp – Samen Klimaatbestendig
Bart Stoffels – Samen Klimaatbestendig
Sandy Hofland – Climate Adaptation Services (CAS)
Marcus van Leeuwen – Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

Missie

Tijdens het Congres Hittestress is Team Zonnebril op pad gegaan om onderzoeksvragen en andere kennisvragen bij de deelnemers op te halen. Met hun felgekleurde zonnebrillen op het hoofd waren de teamleden niet te missen. Vanuit hun plek op het Hitte-eiland vroegen ze de deelnemers welke vragen zij hebben over hitte en klimaatadaptatie. Aan welke kennis, best practices of samenwerkingsvormen is er dringend behoefte?

Kennisvragen

Aan het einde van de dag heeft Team Zonnebril zo’n 75 kennisvragen verzameld, variërend van vragen over normen, financiering en specifiek beleid tot vragen over bewustwording en communicatie. Om een indruk te geven van de diversiteit, hieronder enkele gestelde vragen:

 • Wanneer is een stad of de openbare ruimte hittebestendig?
 • Wie gaat er over hittestress en hittebestendigheid?
 • Hoe kan de koppeling met de energietransitie gemaakt worden en hoe om te gaan met reboundeffecten?
 • Hoe gaan we klimaatadaptatie opnemen in uitvoeringscontracten?
 • Hoe maak ik de brug tussen hittekaarten en handelingsperspectief?
 • Hoe zorgen we in plattelandsgemeenten voor bewustzijn voor hitte en gezondheid?
 • Hoe zorgen we voor draagvlak om een lokaal hitteplan op te stellen?
 • Welke bomen zijn zowel goed in periodes van droogte, als bij hitte en tijdens wateroverlast?
 • Hoe effectief zijn mailingen aan zorginstellingen en scholen op het moment van hitte?
 • Hoeveel mensen komen tijdens een hitteperiode binnen op de eerste hulp en hoeveel worden er gered?
 • Wat zijn de maatschappelijke baten van de vergroening van de leefomgeving?
 • Wordt er in Nederland voldoende hittebestendig asfalt aangelegd?
 • Hebben mensen die niet kunnen zweten extra bescherming nodig?
 • Wat is in periodes van hitte de binnentemperatuur in huizen?

De kennisrotonde

Team Zonnebril heeft voor de vragen een indeling gemaakt aan de hand van een kennisrotonde, naar inspiratie van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek. De kennisrotonde van Team Zonnebril zit als volgt in elkaar:

Bij de eerste afslag horen veel gestelde vragen die door de Helpdesk van Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie beantwoord kunnen worden, doorgaans binnen drie dagen.

Onder de tweede afslag vallen vragen waar niet direct een antwoord voor klaar ligt, maar waar experts wel een antwoord op kunnen geven. Door Samen Klimaatbestendig worden deze experts gezocht en gekoppeld aan de vragenstellers. Het antwoord kan enkele weken op zich laten wachten.

Op de derde afslag komen de vragen uit, waar eerst onderzoek voor moet worden gedaan om een antwoord te kunnen geven. Deze worden onder de aandacht gebracht van kennisinstellingen, het team Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) en het team Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

In het midden van de rotonde is een vierde type vragen te vinden die agenderend van aard zijn. Ook deze vragen worden onder de aandacht van het DPRA-team en het NAS-team gebracht.

Team Zonnebril is nu aan de slag om de binnengekomen vragen in te delen. De Helpdeskvragen en de Ervaringsvragen zullen zo snel mogelijk worden beantwoord. Via deze pagina kunt u nog steeds kennis- en onderzoeksvragen indienen.

Quote van de dag

“Wat goed om te horen dat Overijssel al ervaring heeft met een regionale visie op alle thema’s van klimaatverandering. Dit willen wij nu ook in Noordoost-Brabant gaan organiseren. Hier kiezen we bewust voor een iets kleiner samenwerkingsgebied dan de hele provincie. Ik leer graag van Overijssel hoe je dat kunt doen.” – Tobias Renner

Contactgegevens

Hilde Westera
hilde.westera@rws.nl.

Via deze pagina kunt u nog steeds kennis- en onderzoeksvragen indienen.