Uitgangspunten voor groen in de stad

Doel

Het geven van inzicht in groene voorbeeldprojecten in de stad en hoe dit leidt tot uitgangpunten bij de herinrichting en de woningbouwopgave. Op welke wijze wordt integraal samengewerkt met overheden, woningcorporaties, bedrijven, zorgverzekeraars en burgers?

Inhoud

Hoe leiden groene voorbeeldprojecten in de stad tot uitgangspunten bij de (her)inrichting en de woningbouwopgave? Helpen normering en regulering, of juist niet? Wat vraagt de vergroening van alle partijen – en hun belangen – die een rol spelen bij de inrichting van de stad? En wat betekent het voor de huidige financieringssystemen? Overheden zouden het groenbeleid sterker moeten integreren met, en afstemmen op de verschillende beleidsonderdelen.

De maatschappij vraagt meer dan ooit om kwaliteit in plaats van kwantiteit. Burgers, woningcorporaties, bedrijven, zorgverzekeraars en andere maatschappelijke partijen kunnen en willen zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Hoe kan er gewerkt worden op meer verantwoordelijkheid van andere partijen? Minder sturend, maar meer faciliterend en uitnodigend. Door gezamenlijk in te zetten op groen in de stad, zowel voor inrichting als beheer, kunnen we er allemaal veel meer vruchten van plukken.

Nico Wissing, tuinarchitect en medeoprichter van NL Greenlabel, vertelde over de duurzaamheidspaspoorten en labels van Greenlabel. De paspoorten en labels helpen bedrijven, overheden en particulieren om bewuste en verantwoorde keuzes te maken. De volgende stellingen kwamen aan bod:

    • Het huidige groenbeleid en de inrichting van de buitenruimte werken hittestress in de hand.
    • De inrichting van een klimaatadaptieve buitenruimte vraagt om een integrale aanpak.
    • Kennisdelen en cross-overs tussen afdelingen zorgen voor meer kwaliteit in de stad.

Paula Paulus, beleidsmedewerker Groen van de Gemeente Tilburg, gaf inzicht in de keuzes die de gemeente Tilburg maakt bij projecten. De volgende stellingen kwamen aan bod:

    • Een groennorm is noodzakelijk om voldoende en hoogwaardig groen in de stad te houden.
    • Belonen is nodig om bewoners en bedrijven klimaat bewuster te maken.

Uitkomsten

Tijdens deze werksessies ontstonden levendige discussies over de stelling: ‘een groennorm is noodzakelijk om voldoende en hoogwaardig groen in de stad te houden’. Er wordt onder andere aangegeven dat de groennorm toegekend moet worden aan de biodiversiteit van planten. Ook werd aangegeven dat gemeenten en particulieren meer moeten samenwerken. Daarnaast werd gesproken over de kapitalisatie van groen en dat bouwers duurzaam moeten denken vanaf het begin.

Belangrijkste leerpunten

Rekening houden met de bewoners, vaker en met regelmaat betrekken bij de vergroening. Het advies was ook om de bewoners te blijven ondersteunen na een afgerond vergroeningsproject.

Quote van de dag

“Laat groen niet meer een sluitpost zijn.”

Contactgegevens

Mireille van Velde
m.vanvelde@degroenestad.nl
info@degroenestad.nl