De Staat van Ons Water 2019


Het rapport De Staat van Ons Water 2019 is verschenen. Met de Staat van Ons Water rapporteert de minister van Infrastructuur en Waterstaat elk jaar aan de Tweede Kamer over de voortgang van het waterbeleid in het afgelopen kalenderjaar. In deze rapportage is o.a. aandacht voor de start van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, de Beleidstafel Droogte die haar eindrapport uitbracht en de productiviteit van de Nederlandse drinkwatersector.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast