Nederland beter weerbaar tegen droogte


Door klimaatverandering zullen droge zomers zoals die van 2018 waarschijnlijk vaker voorkomen. Hoe bereiden we ons voor op een volgende droge zomer? In dit eindrapport staan 46 adviezen om bij een neerslagtekort en lage rivierstanden toch genoeg zoetwater te hebben voor ons drinkwater, de landbouw en natuur.

Het rapport is geschreven door de Beleidstafel Droogte. Deze beleidstafel had minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat opgericht na de extreem droge zomer in 2018. Dit waren de belangrijkste conclusies van de Beleidstafel Droogte:

  • Bij de ruimtelijke inrichting van Nederland moeten we meer rekening houden met de beschikbaarheid van zoet water.
  • Waterbeheerders moeten zich beter voorbereiden op drogere zomers.

Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte