Rapport │ Balans van de Leefomgeving


Het Planbureau voor de Leefomgeving brengt elke twee jaar de Balans van de Leefomgeving uit. Daarin staat wat Nederland heeft bereikt op het gebied van de leefomgeving en het beleid ervan. In de Balans van de Leefomgeving 2020 staan deze vier grote opgaven centraal: Klimaatverandering en Energie, Landbouw, Voedsel en Natuur, Ruimtelijke ontwikkelingen en Circulaire economie. In het onderzoek is ook speciaal aandacht voor de vraag hoe betrokken bewoners zijn bij de leefomgeving en het beleid.

Uit het onderzoek komt onder meer naar voren dat het klimaatadaptatiebeleid voor overstromingen goed is uitgewerkt en in ontwikkeling is op de andere terreinen. In de praktijk is klimaatadaptatie nog niet vanzelfsprekend. Steden staan bijvoorbeeld voor een lastige uitdaging: zij moeten woningen bouwen, maar hebben minder ruimte omdat ze ook voor meer groen en water moeten zorgen. Daarom is het heel belangrijk dat alle betrokken partijen samenwerken. Ook lijkt het erop dat vooral jongeren willen dat er meer wordt gedaan aan de gevolgen van klimaatverandering.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast