Kostenindicaties van klimaatmaatregelen in de stad


Maatregelen in de stad om het veranderde klimaat bij te houden en daarmee de stad leefbaar te houden zijn enorm duur. Deze aanname klinkt logisch. Het hoeft alleen niet waar te zijn. Door op het juiste moment op bestaande ontwikkelingen aan te haken, de grenzen van bestaande sectoren los te laten en écht samen te werken is het mogelijk om de juiste klimaatmaatregelen te nemen. De komende 30-40 jaar gaat de openbare ruimte overal ergens op de schop. Als de levenscyclus van maatregelen goed meegenomen wordt en alle kosten én baten meegenomen worden kunnen opties inclusief klimaatmaatregelen goedkoper zijn.


Results appeared on
Project type
Onderzoek