Naar een bestendige stedelijke waterbalans


Studie van waterbalansveranderingen, gevoeligheid en maatregelen op wijkniveau.

Welk effect heeft klimaatverandering op de waterbalans in steden? Daarover is nog onvoldoende nauwkeurige informatie. Zo weten we van het stedelijk watersysteem niet precies hoeveel water er via het oppervlaktewater wordt aan- en afgevoerd en wat het effect daarvan is op het bodemvochtgehalte en de grondwaterstanden. Daarnaast kunnen we nog niet met voldoende betrouwbaarheid bepalen welke wijken meer of minder gevoelig zijn voor watertekorten en waarom.

In dit onderzoek uit 2013 heeft Deltares gezocht naar informatie en methoden om de waterbalans van stedelijk gebied inzichtelijker te maken. Een belangrijk onderdeel hiervan was het ontwikkelen van een waterbalansmodel, waarmee je de huidige situatie, het effect van klimaatverandering, en het effect van adaptieve maatregelen kunt schetsen. Daarbij is gebruik gemaakt van twee casewijken, een in Amsterdam en een in Arnhem. De uitkomsten geven aan wat in deze wijken de verwachte veranderingen zullen zijn in de waterbalans en welke maatregelen mogelijk zijn om hiermee om te gaan. Na 2013 hebben onderzoekers van Deltares het waterbalansmodel doorontwikkeld. Ook zijn er vervolgonderzoeken naar de waterbalans op wijkniveau en adaptatiemaatregelen die daar invloed op hebben, zoals actief grondwaterbeheer in stedelijk gebied.

Deze onderzoeken zijn interessant voor waterbeheerders (hydrologen) die hun stedelijke waterbalans voor nu en de toekomst gaan analyseren en een vergelijkbare aanpak willen volgen. Op basis van dit onderzoek kunnen deltaprogramma’s tot een strategie komen voor steden om te zorgen voor een goede waterbalans.


Project type
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Wateroverlast