Praktijkonderzoek Hitte richtlijnen │ Resultaten zomer 2020


Het praktijkonderzoek Hitte richtlijnen is een samenwerking van TAUW, de Hogeschool van Amsterdam, het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie en zes gemeenten. Het doel is om de drie richtlijnen van De hittebestendige Stad nog beter te onderbouwen en concreter uit te werken. De onderzoekers hebben deze richtlijnen in de praktijk onderzocht door metingen, interviews, foto’s en GIS-analyse met elkaar te combineren. Ze beschrijven voor elke richtlijn de methode, resultaten en aanbevelingen, zodat gemeenten er eenvoudig zelf mee verder kunnen.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Hitte