Beeldverhaal │ Nederland klimaatbestendiger maken: Welke rol spelen financiële instellingen?


Eigendommen van publieke en private partijen lopen risico door klimaatverandering. Dat leidt ook tot financiële risico’s voor de financiële instellingen bij wie die partijen klant zijn. Tegelijk spelen de diensten van financiële instellingen een belangrijke rol bij klimaatadaptatie. In die rol kunnen zij de risico’s door klimaatverandering verkleinen.

Uit dit beeldverhaal blijkt dat er veel kansen liggen voor financiële instellingen en de overheid om samen te werken aan het klimaatbestendig maken van Nederland. Zij bedienen dezelfde doelgroepen en die kunnen ze via verschillende instrumenten stimuleren tot klimaatadaptatie. De instrumenten waarmee ze dat doen, lijken soms op elkaar, zoals de risicoanalyse en stresstest, en de financiële prikkels en prijsprikkels. In het beeldverhaal staan acht aanbevelingen aan financiële instellingen en overheden om bij het stimuleren van klimaatadaptatie samen verdere stappen te zetten.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast