Rapport │Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden


Wat kunnen projectontwikkelaars, woningcorporaties en bouwbedrijven leren van natuurrijke woningbouwprojecten uit de jaren 1995 tot 2010? Om die vraag te beantwoorden hebben onderzoekers twaalf groene buurten in Nederland onderzocht. De resultaten van dit onderzoek vind je in het rapport Leren van natuurrijke woonbuurten uit het verleden. De onderzoekers wilden weten welke maatregelen zijn genomen om de natuur te bevorderen. Hoe zien de woonbuurten er nu uit? Werken de maatregelen? En hoe worden de buurten beheerd? Ze hebben voor hun onderzoek buurten uitgekozen met verschillende bodemsoorten, op verschillende locaties in de stad en in steden van verschillende grootte. Ze bezochten de buurten en spraken met ontwerpers, beheerders, bewoners en bestuursleden van woningbouwverenigingen. Ook deden ze literatuuronderzoek. In het rapport vind je aanbevelingen om tot een natuurrijke buurt te komen.