Hitte Belevingsonderzoek │ Eindresultaten


Om inzicht te krijgen in de koelbehoefte van woningen,  heeft TAUW samen met verschillende woningbouwcorporaties, gemeenten en provincies een Hitte Belevingsonderzoek gehouden. Dit onderzoek bestaat uit een online enquête onder huurders van een aantal woningbouwcorporaties. De resultaten van de enquête geven inzicht in hoe bewoners hitte ervaren en wat ze ertegen doen. Het onderzoek laat zien dat oververhitting vraagt om een combinatie van maatregelen op gebieds-gebouw- en gebruikersniveau.

Het onderzoek is ook bedoeld als voorbereiding op de Hitteproef 2021 en 2022 waar de de Hogeschool van Amsterdam en TAUW meetsensoren in woningen gaan plaatsen om meer inzicht te krijgen in de invloed van het gebied, gebouw en gedrag van de gebruikers op het ontstaan van oververhitting.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Hitte