Rapport │ Klimaatverandering en het mobiliteitssysteem


Doordat we vaker te maken krijgen met droogte, hitte, hevige neerslag en stormen neemt de kans op schade aan infrastructuur toe. Dat blijkt uit een studie van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) naar klimaatverandering en de invloed daarvan op het mobiliteitssysteem: een combinatie van de infrastructuur, het gebruik ervan en de activiteiten waarvoor het wordt gebruikt.

In het rapport brengen de onderzoekers in kaart waar de Nederlandse hoofdinfrastructuur van wegen, spoorwegen en vaarwegen gevoelig is voor klimaatschade. Ook beschrijven ze hoe het gebruik van deze infrastructuur en de activiteiten van mensen en bedrijven daardoor kunnen veranderen. Bijvoorbeeld omdat gebruikers vaker zullen omrijden of thuiswerken. Daarnaast verkennen de onderzoekers wat het voor het mobiliteitssysteem betekent als we in de toekomst te maken krijgen met een grote zeespiegelstijging. Ze werken vier adaptatiestrategieën uit en tonen per strategie de gevolgen voor het mobiliteitssysteem.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast