Rapport │ Duurzaam groen moet je doen


Vergroening van steden is hard nodig. Niet alleen om de biodiversiteit te vergroten en ons aan te passen aan het veranderende klimaat. Groen draagt ook bij aan een goede luchtkwaliteit, het woongenot, gezond leven en recreatie. Maar in de praktijk blijkt het voor gemeenten vaak lastig om te vergroenen en het groen duurzaam te beheren. Bovendien komt vergroening door de toenemende druk op de ruimte in steden in de verdrukking. Het rapport ‘Duurzaam groen moet je doen’ verkent wat er nodig is om steden echt duurzaam te vergroenen: een integrale blik op groen. Het geeft ook handvatten voor gemeenten om vergroening integraal aan te pakken.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Hitte, Wateroverlast