Rapport │Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden – en Oost-Nederland


In het rapport Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en Oost-Nederland presenteren provincies, waterschappen, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en adviesbureaus de resultaten van een groot driejarig onderzoek naar de droogte in 2018 en 2019. Hoe ernstig was de droogte, wat waren de gevolgen, hadden maatregelen effect en hoe kunnen overheden beter omgaan met droogte? Uit het onderzoek blijkt dat de droogte het hele watersysteem beïnvloede: de bodem werd droger, de grondwaterstand daalde en in beken stond minder water. Schade was er aan landbouw en natuur. Om dit soort gevolgen in de toekomst tegen te gaan, is het volgens de onderzoekers nodig het watersysteem, het waterbeheer het watergebruik structureel aan te passen. Daarvoor is meer kennis nodig. Het rapport sluit af met enkele ideeën en overwegingen om het waterbeheer adaptief te maken.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Overstroming, Wateroverlast