Factsheet │ Klimaatverandering in Nederland. Feiten, trends en ontwikkelingen die relevant zijn voor het Waddengebied


Deze factsheet van de Waddenacademie geeft een kort overzicht van de gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw, het drinkwater en de natuur in het Waddengebied. Daarvoor vat ze de belangrijkste veranderingen in het Nederlandse klimaat tussen 1901 en 2020 samen en laat ze zien wat deze veranderingen betekenen voor het Waddengebied. Droogte leidt bijvoorbeeld tot verzilting van de bodem en zorgt ervoor dat duingebieden minder zoetwater opslaan. En doordat het zeewater opwarmt, komen er nieuwe vissoorten naar de Waddenzee. Verder laat de factsheet zien hoe het opwarmende poolgebied ook invloed heeft op trekvogels die uitrusten op de Wadden.


Project type
Onderzoek
Schaal
Regio
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast