Sponswerking van landschappen in Nederland


Er is de laatste jaren veel aandacht voor het herstel van de ‘sponswerking’ van het Nederlandse landschap: het vermogen van het landschap om water vast te houden tijdens periodes van neerslagoverschot. Door historische aanpassingen in het landschap om water snel af te voeren, is deze sponswerking op veel plekken aangetast. Hoewel er verschillende projecten zijn gestart om de sponswerking te vergroten, is er tot nu toe weinig bekend over de precieze effecten. Dit verschilt ook per landschap.

Deltares geeft met dit rapport een overzicht van de sponswerking van verschillende landschapstypen in Nederland. Het rapport beschrijft per landschapstype hoe het landschap van oorsprong hydrologisch werkte, op welke manier de sponswerking in de loop van de tijd is aangetast en welke vragen nog beantwoord moeten worden om te kiezen voor maatregelen die de sponswerking kunnen herstellen.

Casestudie Chaamse Beken

De technische bijlage bij dit rapport beschrijft de casestudie naar het effect van adaptatiemaatregelen op de sponswerking in de Chaamse Beken. Hier zijn maatregelen genomen om droogte te bestrijden. Wat is het effect van deze maatregelen op de sponswerking, zowel in periodes van droogte als periodes van wateroverlast?