De zoetwaterbalans van laag Nederland in een warmer klimaat


Deltares heeft onderzocht wat de zoetwaterbalans van laag Nederland is tijdens droogte en hoe deze balans verandert bij klimaatopwarming en een zeespiegelstijging van 1 en 2 meter. Uit dit rapport blijkt dat het watertekort tijdens extreme droogte in laag Nederland flink toeneemt als het klimaat verder opwarmt, de zeespiegel verder stijgt en we dezelfde eisen aan de waterkwaliteit stellen als nu. Het wateraanbod neemt dan af én de watervraag neemt toe. Dat laatste komt onder andere door de zoutindringing: bij zeespiegelstijging is er meer zoetwater nodig om zoutindringing tegen te gaan.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk, Regio
Thema
Droogte