Natuurlijke klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch


Tussen ’s-Hertogenbosch, Heusden en Vlijmen is dringend extra ruimte nodig voor waterberging. Wanneer de piekafvoeren van de Aa en de Dommel samenvallen met hoogwater in de Maas, dreigen diverse wijken in ’s-Hertogenbosch onder water te lopen. Naar verwachting komt dit eens in de 75-100 jaar voor.

Resultaten

De meest duurzame variant om deze problemen het hoofd te bieden volgens de MER Hoogwaterbescherming Den Bosch, is de aanleg van een zogenaamde ‘groene rivier’, waarbij de A59 wordt opgehoogd zodat de rivier ongehinderd de snelweg kan passeren.

Een groene rivier maakt geen onderdeel uit van plan dat de gemeente ’s-Hertogenbosch samen met een netwerk van organisaties heeft opgesteld: HoWaBo, Hoogwaterbeschermingsplan Den Bosch. Dit betreft circa 650 ha waterberging, waarvan 450 ha met bestemming natuur/recreatie. De kern van HoWaBo is dat er ruimte wordt ingericht als waterbergingsgebied, met een capaciteit van circa 15 miljoen m3. Dat zou voldoende moeten zijn om de incidentele hoogwaterpiek in de Maas het hoofd te kunnen bieden. 
Onder het HoWaBo wordt een passage onder de A59 gerealiseerd (2014/2015), opdat water, natuur en recreanten onder de weg door geleid kunnen worden via een brede ecotunnel (ontsnippering). Ook een kunstwerk dat de aansluiting van het waterbergingsgebied met de Dommel regelt, wordt momenteel aangelegd.

Hoewel het concept van de ‘groene rivier’ binnen deze planstructuur niet is voorzien, is dit mogelijk op de langere termijn. De huidige oplossing (HoWaBo, met daarbinnen de klimaatbuffer Vlijmen Den Bosch) is als het ware een doorgroeimodel: opschaling volgt mogelijk later.

De klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch maakt integraal onderdeel uit van HoWaBo en vormt hiervan een relevante bouwsteen.

Contactpersoon

Marcel Vermeulen
Staatsbosbeheer
06 52 51 18 19
m.vermeulen@staatsbosbeheer.nl


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Uitgevoerde maatregel
Deelnemer
Staatsbosbeheer
Schaal
Regio
Thema
Wateroverlast